Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
11°C

PRORAČUNSKA GODINA 2017 12.12.2016

Financijsko izvješće za  2016.

1. Konsolidirani izvještaj za 2015. god.
2. Referentna stranica 2016.
3. Financijske bilješke 2016.
4. Dani zajmovi 2016.

Proračunski vodič za građane 2017. godinu

Proračun za 2017. godinu  i projekcije za 2018. i 2019. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Plan razvojnih programa
6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2017. godinu

Prijedlog proračuna 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Plan razvojnih programa
23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ

        17883877_1144524648989916_1518130945350766061_n        
×
23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.