Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
12°C

HERA – “Putovima Frankopana” 02.06.2016

HERA – upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana – “Putovima Frankopana”

Projekt “Putovima Frankopana” započeo je još 2005.godine i u okviru tog projekta Primorsko-goranska županija zajedno s jedinicama lokalne samouprave na čijim se prostorima nalaze frankopanski kašteli, uložila je u uređenje i pripremu projektno-tehničke dokumentacije ovih vrijednih povijesnih zdanja 32 milijuna kuna. Sljedeći korak je osmišljavanje sadržaja u kaštelima te njihova turistička valorizacija.

Radna grupa pri Primorsko-goranskoj županiji osmislila je prijedlog sadržaja u frankopanskim kaštelima te njihovo umrežavanje i povezivanje u kulturnu rutu, dok su sudionici na radionici razrađivali detalje sadržaja i uključenost lokalnih zajednica u projekt.

Projekt HERA realizira se u okviru IPA programa jadranske prekogranične suradnje 2007-2013 s ciljem održivog upravljanja kulturnom baštinom Jadrana. Ukupni budžet projekta HERA iznosi 8.842.602,24 eura, dok raspoloživ budžet za Primorsko-goransku županiju iznosi 556.128,58 eura, od čega Europska unija sufinancira 85% cjelokupnog iznosa, a 15% osigurala je Primorsko-goranska županija.

U okviru projekta, Primorsko-goranska županija kao jedan od ukupno 19 partnera iz 8 zemalja radi na održivom turizmu zasnovanom na kulturnim rutama. Dio projekta čini kulturno-turistička ruta “Putovima Frankopana” koja će povezati 17 frankopanskih kaštela, a kojoj će upravo projekt HERA i zadovoljavanje njegovih kriterija kvalitete omogućiti pojavljivanje na europskoj mapi kulturno-turističkih ruta.
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

        3060_0013060_002 3059_001        
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.