Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
srijeda
23°C

Javni poziv-Program potpora poljoprivredi 15.11.2015

Na temelju članka 47. statuta Općine Lokve (“Službene novine PGŽ br. 18/13) Općinski načelnik Općine Lokve

Javni poziv – Program potpora poljoprivredi

Na temelju predviđenih sredstvima proračuna Općine Lokve

Objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za kupnju poljoprivredne mehanizacije

1) PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je kupnja poljoprivredne mehanizacije koju sufinancira sa 50% sredstava s ciljem unapređenja poljoprivrede na područja općine Lokve

2) KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište odnosno prebivalište, i čija se proizvodnja odvija, na području Općine Lokve. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

3) MJERE POTPORA
Kupnja poljoprivrednih strojeva namijenjena je za:
- Ekološku poljoprivredu
- Navodnjavanje poljoprivrednih površina
- Zaštitu nasada i stoke od divljači
- Razvoj ovčarstva
- Razvoj proizvodnje bobičastog voća
- Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme.

4) POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji zahtjeva za kupnju poljoprivredne opreme obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
- zahtjev za sufinaciranje
- preslika rješenja o upisu u Upisnik OPG-a/ PG-a
- preslika važeće osobne iskaznice
- presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
- dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja

5) UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA
Sredstva se dodjeljuju redom kako se zaprimaju. Ukupan iznos dodjele potpore je 50.000,00 kn ( sa sredstvima ugovornog korisnika 100.00,00 kn )i traje do isteka potrošnje sredstava.

Ugovor između Općine Lokve i korisnika potpore potpisuje se nakon što korisnik potpore uplati 50% kandidirane svote te mu se nakon toga isporučuje tražena oprema te oprema staje u vlasništvu Općine Lokve te se kasnije prepušta korisniku

6) NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
predaja zahtjeva za kupnju poljoprivredne opreme vrši se do kraja 2015 te se predaje osobno ili poštom na adresu Općine Lokve

Općina Lokve
JUO
Šetalište Golubinjak 6
51316 Lokve
s naznakom „ Kupnja poljoprivredne opreme – NE OTVARATI“.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

        3060_0013060_002 3059_001        
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.