Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

Javni poziv-Program potpora poljoprivredi 15.11.2015

Na temelju članka 47. statuta Općine Lokve (“Službene novine PGŽ br. 18/13) Općinski načelnik Općine Lokve

Javni poziv – Program potpora poljoprivredi

Na temelju predviđenih sredstvima proračuna Općine Lokve

Objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za kupnju poljoprivredne mehanizacije

1) PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je kupnja poljoprivredne mehanizacije koju sufinancira sa 50% sredstava s ciljem unapređenja poljoprivrede na područja općine Lokve

2) KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište odnosno prebivalište, i čija se proizvodnja odvija, na području Općine Lokve. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

3) MJERE POTPORA
Kupnja poljoprivrednih strojeva namijenjena je za:
- Ekološku poljoprivredu
- Navodnjavanje poljoprivrednih površina
- Zaštitu nasada i stoke od divljači
- Razvoj ovčarstva
- Razvoj proizvodnje bobičastog voća
- Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme.

4) POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji zahtjeva za kupnju poljoprivredne opreme obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
- zahtjev za sufinaciranje
- preslika rješenja o upisu u Upisnik OPG-a/ PG-a
- preslika važeće osobne iskaznice
- presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
- dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja

5) UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA
Sredstva se dodjeljuju redom kako se zaprimaju. Ukupan iznos dodjele potpore je 50.000,00 kn ( sa sredstvima ugovornog korisnika 100.00,00 kn )i traje do isteka potrošnje sredstava.

Ugovor između Općine Lokve i korisnika potpore potpisuje se nakon što korisnik potpore uplati 50% kandidirane svote te mu se nakon toga isporučuje tražena oprema te oprema staje u vlasništvu Općine Lokve te se kasnije prepušta korisniku

6) NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
predaja zahtjeva za kupnju poljoprivredne opreme vrši se do kraja 2015 te se predaje osobno ili poštom na adresu Općine Lokve

Općina Lokve
JUO
Šetalište Golubinjak 6
51316 Lokve
s naznakom „ Kupnja poljoprivredne opreme – NE OTVARATI“.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.