Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
ponedjeljak
-1°C

Administrativni tajnik 03.02.2015

Željko Čop

 

 

gosp. Željko Ćop

Administrativni tajnik
e-mail: zeljko@lokve.hr

 
 • Vrši protokolarne poslove za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica Općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice Općinskog vijeća, vodi i izrađuje zapisnike sa istih, izrađuje pismene otprave istih.
 • Vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje s državnim arhivom vezano uz arhivsku građu,predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice.
 • Dostavlja akte na nadzor i objavu, vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vijećnika i brine za pravovremenu dostavu odgovora.
 • Vodi evidenciju o nagrađenima Općine Lokve.
 • Obavlja upravno-administrativne i tehničke poslove za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća.
 • Prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama, vodi telefonsku centralu, obavlja poslove pisarnice i arhive, obavlja poslove evidencije za potrebe tijela Općine Lokve.
 • Vodi poslove iz područja socijalne skrbi, vodi zapisnike javnih rasprava u postupku donošenja prostornih planova i drugih javnih rasprava uz djelokrug rada općinskih tijela.
 • Organizira i vodi poslove suradnje Općine i raznih udruga te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i pročelnika.Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.