Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
utorak
nedostupno

Administrativni tajnik 03.02.2015

Željko Čop

 

 

gosp. Željko Ćop

Administrativni tajnik
e-mail: zeljko@lokve.hr

 
 • Vrši protokolarne poslove za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica Općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice Općinskog vijeća, vodi i izrađuje zapisnike sa istih, izrađuje pismene otprave istih.
 • Vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje s državnim arhivom vezano uz arhivsku građu,predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice.
 • Dostavlja akte na nadzor i objavu, vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vijećnika i brine za pravovremenu dostavu odgovora.
 • Vodi evidenciju o nagrađenima Općine Lokve.
 • Obavlja upravno-administrativne i tehničke poslove za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća.
 • Prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama, vodi telefonsku centralu, obavlja poslove pisarnice i arhive, obavlja poslove evidencije za potrebe tijela Općine Lokve.
 • Vodi poslove iz područja socijalne skrbi, vodi zapisnike javnih rasprava u postupku donošenja prostornih planova i drugih javnih rasprava uz djelokrug rada općinskih tijela.
 • Organizira i vodi poslove suradnje Općine i raznih udruga te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i pročelnika.Kulturno – turistička ruta “Putovima Frankopana”

    Frankopani Logo

Planirani zahvat u sklopu projekta „Kulturno turistička ruta putovima Frankopana“

U sklopu projekta Kulturno - turistička ruta Putovima Frankopana financirano sredstvima Europske Unije, Fonda za regionalni razvoj provoditi će se aktivnosti na uređenju i opremanju pratećeg infrastrukturnog objekata povezanog s kulturnom baštinom rute.

Konkretne aktivnosti odnositi će se na uređenje kuće na brani Lokvarskog jezera u Lokvama, a s ciljem osiguranja prostora za provedbu navedenih sadržaja za koje nije predviđeno da budu smješteni unutar samog pojedinog kulturnog dobra, odnosno, njihovo je provođenje planirano u okviru izdvojenog istraživačkog, edukacijskog i kulturnog centra.

Uređenjem i opremanjem navedenog objekta  omogućit će se vršenje  aktivnosti u kulturnoj i umjetničkoj izobrazbi,  poticanju razumijevanja važnosti zaštite kulturne baštine te poticanju različitosti kulturnih izričaja.

U cilju stvaranja radnih i smještajnih uvjeta za sudionike obrazovnih, istraživačkih, kulturno-umjetničkih i interpretativnih sadržaja istraživačkog, edukacijskog i kulturnog centra izvršiti će se ulaganja u:
 • adaptacija/uređenje objekta centra
 • nabavu odgovarajuće opreme potrebne za vršenje djelatnosti centra
Ulaganjem u uređenje i opremanje biti će obuhvaćeni slijedeći radovi/radnje:
 • građevinski i obrtnički radovi u uređenju objekta (zidarski, vodoinstalaterski, elektroinstalaterski, izolaterski, limarski, gips-kartonski, stolarski, bravarski, keramičarski, parketarski i soboslikarsko-ličilački radovi)
 • radovi na krajobraznom uređenju okoliša centra
 • nabava opreme za kabinetsku i terensku edukaciju / istraživanje
 • nabava didaktičke audio i video opreme
 • nabava informatičke opreme
 • nabava opreme za laboratorij za kreativne radionice
OPĆINA LOKVE  (komponenta 17)  VRIJEDNOST PROJEKTA:             1.914.882,73 Kn POTPORA EU:                                    1.452.438,55 Kn   Od početka 12. do druge polovice 17. stoljeća hrvatska velikaška obitelj Frankopana na području Primorsko-goranske županije ostavila je brojna svjedočanstva svoga utjecaja i moći. Kulturna ruta "Putovima Frankopana" potiče vrednovanje, obnovu, očuvanje, zaštitu i inovativno interpretiranje 17 frankopanskih kaštela i dvoraca te triju sakralnih zdanja. image3 Projekt "Putovima Frankopana" započeo je još 2005.godine i u okviru tog projekta Primorsko-goranska županija zajedno s jedinicama lokalne samouprave na čijim se prostorima nalaze frankopanski kašteli, uložila je u uređenje i pripremu projektno-tehničke dokumentacije ovih vrijednih povijesnih zdanja 32 milijuna kuna. Sljedeći korak je osmišljavanje sadržaja u kaštelima te njihova turistička valorizacija. Radna grupa pri Primorsko-goranskoj županiji osmislila je prijedlog sadržaja u frankopanskim kaštelima te njihovo umrežavanje i povezivanje u kulturnu rutu, dok su sudionici na radionici razrađivali detalje sadržaja i uključenost lokalnih zajednica u projekt. Sve skupa logo
×
Kulturno – turistička ruta “Putovima Frankopana”

Planirani zahvat u sklopu projekta „Kulturno turistička ruta putovima Frankopana“ U sklopu projekta Kulturno – turistička ruta Putovima Frankopana financirano sredstvima Europske Unije, Fonda za regionalni razvoj provoditi će se aktivnosti na uređenju i opremanju pratećeg infrastrukturnog objekata povezanog s kulturnom baštinom rute. Konkretne aktivnosti odnositi će se na uređenje kuće na brani Lokvarskog jezera […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.