Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
srijeda
23°C

PRORAČUNSKA GODINA 2017

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od
01.01.2016. – 31.12.2016.

1.  Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Izvršenje programa održavanja 2016
6. Izvršenje programa gradnje 2016
7. Izvršenje plana gradnje vodnih građevina za 2016

Financijsko izvješće za  2016.

1. Konsolidirani izvještaj za 2015. god.
2. Referentna stranica 2016.
3. Financijske bilješke 2016.
4. Dani zajmovi 2016.

Proračunski vodič za građane 2017. godinu

Proračunski vodić za građane

Proračun za 2017. godinu  i projekcije za 2018. i 2019. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Plan razvojnih programa
6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2017. godinu

Prijedlog proračuna 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Plan razvojnih programa
Proračunska godina 2016

II. izmjena proračuna za 2016. godinu

1. II Izmjena Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3.
Rashodi Opći dio
4.
Rashodi Posebni dio

I. izmjena proračuna za 2016. godinu

1.  I Izmjena Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2016. godinu

1. Naslovnica
2. P
rihodi Opći dio
3. R
ashodi Opći dio
4.
Rashodi Posebni dio

Godišnje izvršenje  proračuna za 2015. godinu

 

Prijedlog proračuna 2016.

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Plan razvojnih programa

Proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.

1 .  Naslovnica
2 . Opći dio – prihodi
3 . Opći dio – rashodi
4 . Posebni dio – rashodi
5 . Plan razvojnih programa
6 . Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2015. godinu

Proračunski vodič za građane 2016.

Financijsko izvješće za  2015.

1. Konsolidirani izvještaj  za 2015. god.
2. Referentna stranica 2015.
3. Financijske bilješke 2015.
4. Dani zajmovi 2015.

 
Proračunska godina 2015

Prijedlog proračuna 2015.

1.   Naslovnica
2.  Opći dio -prihodi
3.  Opći dio – rashodi
4 . Posebni dio – rashodi
5.  Plan razvojnih programa

Proračun za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. 

1.  Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Posebni dio – rashodi
5. Plan razvojnih programa
6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2014. godinu

Proračunski vodič za građane 2015.

Financijsko izvješće za 2014.

1. Konsolidirani izvještaj Općine Lokve za 2014. god.
2. Referentna stranica 2014.
3. Financijske bilješke
4. Dani zajmovi 2014.

Polugodišnji izvještaj za 2015.

1. Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Poseban dio
Proračunska godina 2014

Proračun za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.

1.  Naslovnica
1a. Opći dio Prihodi i Primici
2. Opći dio Rashodi i izdaci
3. Posebni dio Rashodi i izdaci
4. Plan razvojnih programa
5. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2014. godinu

Polugodišnji izvještaj za 2014.

1.  Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Posebni dio – rashodi

I. i II. izmjena proračuna za 2014. godinu

I. izmjena proračuna za 2014. godinu

1.  Naslovnica
2. Opći dio – rashodi
3. Opći dio – prihodi
4. Posebni dio

II. izmjena proračuna za 2014. godinu

1.  Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Posebni dio

 
Proračunska godina 2013

Proračun za 2013. i projekcije za 2014. i 2015.

1.  Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Posebni dio – rashodi

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

        3060_0013060_002 3059_001        
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.