Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

PRORAČUNSKA GODINA 2017

I. izmjena proračuna za 2017. godinu

1. I Izmjena Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2017. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od
01.01.2016. – 31.12.2016.

1.  Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Izvršenje programa održavanja 2016
6. Izvršenje programa gradnje 2016
7. Izvršenje plana gradnje vodnih građevina za 2016

Financijsko izvješće za  2016.

1. Konsolidirani izvještaj za 2015. god.
2. Referentna stranica 2016.
3. Financijske bilješke 2016.
4. Dani zajmovi 2016.

Proračunski vodič za građane 2017. godinu

Proračunski vodić za građane

Proračun za 2017. godinu  i projekcije za 2018. i 2019. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Plan razvojnih programa
6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2017. godinu

Prijedlog proračuna 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Plan razvojnih programa
Proračunska godina 2016

II. izmjena proračuna za 2016. godinu

1. II Izmjena Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3.
Rashodi Opći dio
4.
Rashodi Posebni dio

I. izmjena proračuna za 2016. godinu

1.  I Izmjena Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2016. godinu

1. Naslovnica
2. P
rihodi Opći dio
3. R
ashodi Opći dio
4.
Rashodi Posebni dio

Godišnje izvršenje  proračuna za 2015. godinu

 

Prijedlog proračuna 2016.

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Plan razvojnih programa

Proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.

1 .  Naslovnica
2 . Opći dio – prihodi
3 . Opći dio – rashodi
4 . Posebni dio – rashodi
5 . Plan razvojnih programa
6 . Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2015. godinu

Proračunski vodič za građane 2016.

Financijsko izvješće za  2015.

1. Konsolidirani izvještaj  za 2015. god.
2. Referentna stranica 2015.
3. Financijske bilješke 2015.
4. Dani zajmovi 2015.

 
Proračunska godina 2015

Prijedlog proračuna 2015.

1.   Naslovnica
2.  Opći dio -prihodi
3.  Opći dio – rashodi
4 . Posebni dio – rashodi
5.  Plan razvojnih programa

Proračun za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. 

1.  Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Posebni dio – rashodi
5. Plan razvojnih programa
6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2014. godinu

Proračunski vodič za građane 2015.

Financijsko izvješće za 2014.

1. Konsolidirani izvještaj Općine Lokve za 2014. god.
2. Referentna stranica 2014.
3. Financijske bilješke
4. Dani zajmovi 2014.

Polugodišnji izvještaj za 2015.

1. Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Poseban dio
Proračunska godina 2014

Proračun za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.

1.  Naslovnica
1a. Opći dio Prihodi i Primici
2. Opći dio Rashodi i izdaci
3. Posebni dio Rashodi i izdaci
4. Plan razvojnih programa
5. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2014. godinu

Polugodišnji izvještaj za 2014.

1.  Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Posebni dio – rashodi

I. i II. izmjena proračuna za 2014. godinu

I. izmjena proračuna za 2014. godinu

1.  Naslovnica
2. Opći dio – rashodi
3. Opći dio – prihodi
4. Posebni dio

II. izmjena proračuna za 2014. godinu

1.  Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Posebni dio

 
Proračunska godina 2013

Proračun za 2013. i projekcije za 2014. i 2015.

1.  Naslovnica
2. Opći dio – prihodi
3. Opći dio – rashodi
4. Posebni dio – rashodi

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.