Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
srijeda
23°C

Mjera ruralnog razvoja 7.4 – Polivalentna dovorana Lokve

U pripremi je dokumentacija za izradu polivalentne dovorane rekonstrukcijom Doma kulture u Lokvama.

Pri samom završetku je dokumtacija za prijavu projekta polivalentne dovarane u Lokvama. Cilj projekta je Dom kulture u Lokvama pretvoriti u polivalentnu dvoranu u kojoj bi se odvijali sadržaji koji bi dignuli kvalitetu životu za mještane Općine Lokve.

Rekonstrukcijom postoječeg objekta Doma kulture od njega bi napravili sljedeće

 • sportsku dvoranu koja bi služila za tjelesni odgojte te  sportske aktivnosti mještana
 • dom kulture za kulturna zbivanja
 • zabavni sadržaji i tradicionalna događanja
 • kongresni turizam
 • okupljanje mještanja te njihove potrebe

Kako već dugo očekujemo raspisivanje mjere 7.4 nadamo se da če to biti učinjeno tjekom ove godine.
HERA – “Putovima Frankopana”

HERA – upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana – “Putovima Frankopana”

Projekt “Putovima Frankopana” započeo je još 2005.godine i u okviru tog projekta Primorsko-goranska županija zajedno s jedinicama lokalne samouprave na čijim se prostorima nalaze frankopanski kašteli, uložila je u uređenje i pripremu projektno-tehničke dokumentacije ovih vrijednih povijesnih zdanja 32 milijuna kuna. Sljedeći korak je osmišljavanje sadržaja u kaštelima te njihova turistička valorizacija.

Radna grupa pri Primorsko-goranskoj županiji osmislila je prijedlog sadržaja u frankopanskim kaštelima te njihovo umrežavanje i povezivanje u kulturnu rutu, dok su sudionici na radionici razrađivali detalje sadržaja i uključenost lokalnih zajednica u projekt.

Projekt HERA realizira se u okviru IPA programa jadranske prekogranične suradnje 2007-2013 s ciljem održivog upravljanja kulturnom baštinom Jadrana. Ukupni budžet projekta HERA iznosi 8.842.602,24 eura, dok raspoloživ budžet za Primorsko-goransku županiju iznosi 556.128,58 eura, od čega Europska unija sufinancira 85% cjelokupnog iznosa, a 15% osigurala je Primorsko-goranska županija.

U okviru projekta, Primorsko-goranska županija kao jedan od ukupno 19 partnera iz 8 zemalja radi na održivom turizmu zasnovanom na kulturnim rutama. Dio projekta čini kulturno-turistička ruta “Putovima Frankopana” koja će povezati 17 frankopanskih kaštela, a kojoj će upravo projekt HERA i zadovoljavanje njegovih kriterija kvalitete omogućiti pojavljivanje na europskoj mapi kulturno-turističkih ruta.
Mjera 7.1.1 -Općina Lokve uspješnom kandidaturom na mjeru 7.1.1. i odličnim 8 mjestom od 328 prijavljenih ostvarila potporu od 243.750,00 kn za izradu izmjena i dopuna prostornog plana

Općina Lokve uspješnom kandidaturom na mjeru 7.1.1. i odličnim 9 mjestom od 328 prijavljenih ostvarila potporu od 243.750,00 kn za izradu izmjena i dopuna prostornog plana

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sa izdavanjem odluka o privremenoj raspodjeli sredstava za projekte iz operacije 7.1.1. ” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”  iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova – od 5.000 -70.000 Eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, Strateškog razvojnog programa općine ili grada, Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija).

Nakon provedenog natječaja i izvršenih kontrola, za sve zahtjeve za potporu koji su zadovoljili uvjete pravilnika i natječaja  - Agencija za plaćanja izdat će odluke o privremenoj raspodjeli sredstava, koje će u nekoliko sljedećih dana biti korisnicima dostupne na AGRONET-u. Nakon isteka žalbenog roka i postupaka koji ga prate, Agencija će izdati i konačne odluke o dodjeli sredstava.

Općina Lokve se prijavila za izradu izmjenu i dopunu prostornog plana te se od  328 Gradova i Općina pozicionirala na 9 mjestu sa potporom od 243.750,00  koja se isplačuje u 100% vrijednosti.

Radi nedovoljno sredstgava u potporu je ušlo 240 Gradova i Općina od ukupno 328

Rang lista Mjera 7.1.1

Ranglista
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.