Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

Udruge

Na području Općine Lokve djeluju 22 udruge od kojih najveći broj djeluje na području kulture i sporta.
Sufinancira ih Općina Lokve iz svog proračuna kroz programe:

 • javnih potreba u kulturi
 • javnih potreba u sportu
 • poticanje razvoja gospodarstva
 1. DVD Lokve, Šetalište Golubinjak 4.
  Tel: 051/ 83-154, E-mail: dvdlokve@inet.hr
  Predsjednik Vladimir Malnar
 2. LD  ” Srnjak ” Fužine -Lokve”,Fužine, Dr. Franje Račkog 19
  Tel:
  Predsjednik Boris Škrinjar
 3. NK ” Risnjak ” Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
  Tel: 098/902-1047,   E-mail: nkrisnjak@net.hr
  Predsjednik Anđelko Žagar
 4. ŠRK ” Lokvarka ” Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
  Tel: 051/ 831-311
  Predsjednik Danijel Šnajdar
 5. Udruga ” Maxima educa ” Lokve, Rudolfa Strohala 134.
  Tel: 051/831-495
  Predsjednik Renata Lisac
 6. PD ” Špićunak ” Lokve,  Topolovac 8,
  Tel: 051/ 831-148, E-mail: pdspicunak@yahoo.com
  Predsjednik Vilim Novak
 7. Udruga ” Lokvarske starine ” Lokve, Školska ulica 22.
  Tel: 051/831-213, 098/954-6524
  E-mail: lokvarske.starine@gmail.com
  Predsjednica Mirjana Pleše
 8. ” Goranska kiparska radionica ” Lokve,  Šetalište Golubinjak 6.
  Tel: 098/ 207-758, E-mail: milutin.buric@hep.hr
  Predsjednik Milutin Burić, dipl.ing
 9. ABA Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
  Tel: 091/3831-336, E-mail: zeljko@lokve.hr
  Predsjednik Željko Čop
 10. Društvo za očuvanje i razvoj naselja Mrzla Vodica, Mrzla Vodica 11a.
  Tel: 098/891-115, E-mail:
  Predsjednik Jadranka Andrić
 11. Društvo Naša djeca, Šetalište Golubinjak 6.
  Tel: 051/831-152,  098/136-0240, E-mail: dnd@lokve.hr
  Predsjednica Franka Tonković
 12. LAG Gorski kotar, Šetalište Golubinjak 6.
  Tel: 051/831-205,  099/3346-791, 099/3346-797  E-mail: info@lag-gorskikotar.info
  Predsjednik Petar Mamula
 13. Udruga umirovljenika Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
  Tel: 051/ 831-479, 091/ 942-6968, E-mail:
  Predsjednik Boris Crnković
 14. Klub 138. brigade Ogranak Lokve, Rudolfa Strohala 116.
  Tel: 051/ 831 170, E-mail:
  Predsjednik podružnice Tomislav Čop
 15. Udruga Zemljišnih zajednica Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
  Tel:
  Predsjednik  Božidar Pleše
 16. Udruga mladih ” Polnočnjak ” Lokve, Rudolfa Strohala 176.
  Tel: 098/175-3756,  E-mail: polnocnjak@yahoo.com
  Predsjednica Ivana Pleše
 17. Udruga Sv. Rok Lokve, Rudolfa Strohala 73.
  Tel: 098/174-3075, E-mail:
  Predsjednik  Vladimir Habazin
 18. IC ” Procesus Montanus ” Lokve, Rudolfa Strohala 127.
  Tel: 099/669-1985, E-mail: smihelic@amz.hr
  Predsjednik Sanjin Mihelić, mr.
 19. Biciklistički klub Lokve, Rudolfa Strohala 66.
  Tel: 098/ 955-4384,  E-mail:
  Predsjednik Nevio Mihelčić
 20. Udruga ” Eko – Art ” Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
  Tel: 098/ 614- 324, E-mail:
  Predsjednica Bruna Crnković ArbanasPOZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.