Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

Odsjek za komunalni sustav

Nenad Štanfel

  

  

   gosp. Nenad Štanfel

Referent – komunalni redar
e-mail: nenad@lokve.hr

 • obavlja poslove nadzora provođenja i održavanja komunalnog reda
 • rješenjem naređuje pravnim i fizičkim osobama radnje za održavanje komunalnog reda
 • prati izvođenje radova sukladno propisima Općine Lokve
 • zabranjuje odnosno nalaže postupanja sukladno propisima, prati stanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalne opreme i prometne signalizacije na području Općine Lokve
 • podnosi izvještaje i zahtjeve za njihovo održavanje odnosno zamjenu
 • predlaže pokretanje prekršajnog postupka te izdaje rješenja o prekršaju po skraćenom postupku, izriče mandatne kazne, naplaćuje naknade propisane odlukama Općine Lokve
 • poduzima druge radnje neophodne za održavanje komunalnog reda
 • obavlja prijevoz za službene potrebe, skrbi o redovnom održavanju službenog voznog parka, obavlja manje poslove održavanja službenih i ostalih objekata u vlasništvu Općine Lokve, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnikaKaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.