Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
srijeda
23°C

Odsjek za komunalni sustav

Nenad Štanfel

  

  

   gosp. Nenad Štanfel

Referent – komunalni redar
e-mail: nenad@lokve.hr

 • obavlja poslove nadzora provođenja i održavanja komunalnog reda
 • rješenjem naređuje pravnim i fizičkim osobama radnje za održavanje komunalnog reda
 • prati izvođenje radova sukladno propisima Općine Lokve
 • zabranjuje odnosno nalaže postupanja sukladno propisima, prati stanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalne opreme i prometne signalizacije na području Općine Lokve
 • podnosi izvještaje i zahtjeve za njihovo održavanje odnosno zamjenu
 • predlaže pokretanje prekršajnog postupka te izdaje rješenja o prekršaju po skraćenom postupku, izriče mandatne kazne, naplaćuje naknade propisane odlukama Općine Lokve
 • poduzima druge radnje neophodne za održavanje komunalnog reda
 • obavlja prijevoz za službene potrebe, skrbi o redovnom održavanju službenog voznog parka, obavlja manje poslove održavanja službenih i ostalih objekata u vlasništvu Općine Lokve, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnikaKonačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.