Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
23°C

Rezultati Lokalnih izbora 2017

nacelnik

vijeće1vijeće2

 

 
Kandidacijske Liste

Kandidacijska lista SDP, HNS, HSU, HSLS, HSS, PGS

Kandidacijska lista HDZ

Zbirna lista – Načelnik

Zbirna lista-Vijeće
Loklani Izbori 2017

Odlukom od 13. travnja 2017. godine Vlada Republike Hrvatske raspisala je izbore za
-    članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
-    općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
-    zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno općinskih načelnika iz reda hrvatskog naroda.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju gore navedeni  izbori, za dan njihove provedbe određen je 21. svibnja 2017. godine.

Sve informacije vezane za provedbu navedenih izbora dostupne su na službenim mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske http://www.izbori.hr
Kandidacijske Liste

Kandidacijska lista SDP, HNS, HSU, HSLS, HSS, PGS Kandidacijska lista HDZ Zbirna lista – Načelnik Zbirna lista-Vijeće


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.