Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

24. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve

Materjali za 24. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

Strategija razvoja Općine Lokve 2016 – 2020.

————————————————————————————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

24. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za četvrtak 22. prosinac 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. II Izmjena proračuna Općine Lokve za 2016.g.
 3. II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 4. II Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 5. II Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
 6. Prijedlog proračuna Općine Lokve za 2017. godinu i projekcije za 2018. godinu i 2019. Godinu
 7. Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.
 8. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. – 2019.
 9. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
 10. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 11. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2017. godini
 12. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
 13. Odluka o usvajanju Strategije razvoja 2016. – 2020. Općine Lokve
 14. Izvješće o poslovanju 2015. godina  Komunalno društvo Lokvarka d.o.o.

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na http://lokve.hr/opcina/vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2016

Privitak:

-       zapisnik s 23. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
-       materijali za predmetnu sjednicu
-       strategija razvoja Općine Lokve 2016-2020 DVD- rom

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
23. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve

Materjali za 23. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

————————————————————————————————————————————————-

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

23. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za ponedjeljak 28. studeni 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada
 3. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj sufinanciranja izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar
 4. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja. – Rekonstrukcija Doma kulture
 5. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
 6. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
 7. Izvješće Načelnika o radu u razdoblju 1. siječanj – 31. svibanj 2016
 8. Rebalans proračuna 2016
 9. I Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 10. I Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 11. I Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
 12. Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
 13. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na http://lokve.hr/opcina/vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2016

Privitak:

-       zapisnik s 19,20,21,22. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
19. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve

Materjali za 19. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

—————————————————————————————————————————————————————-

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

19. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za ponedjeljak 18. srpnja 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine za 2016. god
 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih  u Općinskom vijeću Općine Lokve u 2016. god.
 4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada
 5. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj sufinanciranja izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar
 6. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Lokve
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu Tunera
 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (Klarić Jasna)
 9. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja duga najma i komunalne naknade Mrkopaljac d.o.o.
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama UPU Sleme

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831- 255. PDF verziju možete preuzeti na http://lokve.hr/vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2016/19-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-lokve

Privitak: – zapisnik s 18. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
- materijali za predmetnu sjednicu

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
18. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve

Materjali za 18. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

————————————————————————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

 

18. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za utorak  05. travnja 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Polugodišnji izvještaj općinskog načelnika o svom radu.
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. god.
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2015. god.
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. god.
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne zone „ Sljeme“ K1/1
 7. Program razvoja zone.
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u   poslovnoj zoni „Sljeme“ (K1/1) k.č. br. 4100/1 upisane u zk. ul. br. 1976 k.o. Lokve (SN PGŽ br. 18/09., Odluka o donošenju UPU 8 – poslovna zona Sljeme K1/1)
 9. Prijedlog Odluke kojom se ovlašćuje Općinski načelnik za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č. 1296/2 k.o. Mrzla Vodica
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve za 2015. god.
 11. Prijedlog Odluka o donošenju smjernica za organizaciju zaštite i spašavanja na području Općine Lokve za 2016. god.

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831- 255.

 

Privitak: – zapisnik s 17. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

- materijali za predmetnu sjednicu

 

 

Predsjednica

Gordana Božić,  v.r.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.