Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

4. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve

Materjali za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

4. Plan razvojnih programa za 2018

4.1 Obrazloženje uz Plan razvojnih programa

——————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

4. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve
za četvrtak  21. prosinac 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog proračuna Općine Lokve za 2018 godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna za 2018.
 4. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020.
 5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 6. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 7. Prijedlog programa utroška šumskog doprinosa  u 2018. godini
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotare
  1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje gorskog kotara,
  2. Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

NAPOMEN: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara radi obimne dokumentacije nalaze se na WEB stranici http://lokve.hr/vijesti/procjena-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija-i-plan-zastite-od-pozara-za-podrucje-gorskog-kotara

2 tiskana primjerka biti će dostupni na vijeću ili ih možete zatražiti da Vam ih dostavimo u pisanom obliku.

          9. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Privitak:

-       zapisnik s 3. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE
Predsjednik

Vid Arbanas,v.r.
3. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve

Materjali za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

——————————————————————————-

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

3. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve
za ponedjeljak 04. prosinca 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Preseljenje spomenika u Mrzloj Vodici
 3. I Izmjene i dopune  proračuna Općine Lokve za 2017 godinu
 4. I Izmjene i dopune  programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 5. I Izmjene i dopune  programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 6. Prijedlog odluke  Općine Lokve koje se odnose na redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje I Kvartala  2017. Godine
 7. Prijedlog odluke  Općine Lokve koje se odnose na redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje nakon formiranja novog Općinskog vijeća.
 8. Prijedlog odluke o otpisa duga za pravne osobe
 9. Prijedlog odluke  o prekoračenju po poslovnom računu Općine Lokve
 10. Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. Godine
 11. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
 12. Prijedlog Odluke kojom se predlažu mrtvozornici za područje Općine Lokve
 13. Prijedlog Odluke o kapitalnim projektima
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općine Lokve.
 15. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za Proračun i financije Općine Lokve.
 16. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti i promet Općine Lokve.
 17. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, turizam, malo i srednje poduzetništvo Općine Lokve.
 18. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za odgoj i školstvo Općine Lokve.
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Lokve.
 20. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za sport i kulturu Općine Lokve.
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Općine Lokve.
 22. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Općine Lokve.
 23. Prijedlog Odluke o  naknadama troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika Općinskog načelnika

Privitak:
-       zapisnik s konstituirajuće sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Vid Arbanas,v.r.
25. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve

Materjali za 25. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

——————————————————————————————–

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

25. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za srijedu 19. travanj 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lokve
 3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija DKC Žaba“ unutar mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razdoblja RH 2014-2020
 4. Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2016
 5. Izvršenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016.
 6. Izvršenje programa gradnje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016.
 7. Izvršenje programa gradnje komunalnih i i vodnih građevina  2016.
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lokve 2016
 9. Smjernice za organizaciju i razvoju sustava civilne zaštite na području Općine Lokve za period 2017-2020
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lokve za 2017 . s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
 11. Pravilnik o izmjeni i dopuni JUO
 12. Izjava o osnivanju Turističkog Društva za pružanje usluga u turizmu Lokve Tours
 13. Odluka o davanju ovlaštenja načelniku Općine Lokve za potpisivanje partnerskog ugovora s Primorsko-goranskom županijom vezanog za projekt „Kulturno-turistička ruta ‘Putovima Frankopana’“

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na www.lokve.hr

Privitak:

-       zapisnik s 24. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.