Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
1°C

Najbolje fotografije Gorskog Kotara 27.12.2017

Slika1
Božična čestitka 24.12.2017

Dragi mještani i prijatelji Općine Lokve
bliži nam se najljepši trenutak godine, rođenje Isusa Krista. Potrudili smo se kroz godinu svima Vama nešto dobro učiniti, pomoći potrebitima.

Osobno i u ime djelatnika želim Vam svima, posebno Vašim obiteljima da zajedno pronađete Krista u sebi i posvetite mu dio vremena i pronađete stvarni smisao Božića.

U 2018. želimo svima najprije puno zdravlja i međusobnog poštovanja i ljubavi. Neka vam Nova godina donese obilje materijalnih dobara i neka vam duše budu ispunjene pozitivnim mislima.

Direktorica TZ Općine Lokve Đurđa Malnar, Direktor KD Lokvarke Ivica Gržanić sa djelatnicima, predsjednik Općinskog vijeća Vid Arbanas, vijećnici Općinskog vijeća, djelatnici Općine Lokve i Načelnik Toni Štimac,

bozicna
Usvajanje proračuna za 2018 godinu 23.12.2017

Novi list 23.12.2017 Proračun
Prvi Božić pod vedrim nebom u crkvi

Novi list 23.12.2017
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama 22.12.2017

Lokve Psi
Mladom Lokvarcu šuma atelje i galerija

Jaslice u Lokvama
4. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 15.12.2017

Materjali za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

4. Plan razvojnih programa za 2018

4.1 Obrazloženje uz Plan razvojnih programa

——————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

4. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve
za četvrtak  21. prosinac 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog proračuna Općine Lokve za 2018 godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna za 2018.
 4. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020.
 5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 6. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 7. Prijedlog programa utroška šumskog doprinosa  u 2018. godini
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotare
  1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje gorskog kotara,
  2. Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

NAPOMEN: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara radi obimne dokumentacije nalaze se na WEB stranici http://lokve.hr/vijesti/procjena-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija-i-plan-zastite-od-pozara-za-podrucje-gorskog-kotara

2 tiskana primjerka biti će dostupni na vijeću ili ih možete zatražiti da Vam ih dostavimo u pisanom obliku.

          9. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Privitak:

-       zapisnik s 3. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE
Predsjednik

Vid Arbanas,v.r.
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE 13.12.2017

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
————————————————————————————————
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
————————————————————————————————-

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01–313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris).

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Pravne osobe uz prijavu podnose:

 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.

Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica.

Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara !

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE
Lječeni ovisnici i igralište mogu zajedno 08.12.2017

Ljećeni ovisnici i dječje igralište mogu zajedno
Novije vijesti · Starije vijesti
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.