Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

19. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 13.07.2016

Materjali za 19. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

—————————————————————————————————————————————————————-

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

19. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za ponedjeljak 18. srpnja 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine za 2016. god
 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih  u Općinskom vijeću Općine Lokve u 2016. god.
 4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada
 5. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj sufinanciranja izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar
 6. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Lokve
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu Tunera
 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (Klarić Jasna)
 9. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja duga najma i komunalne naknade Mrkopaljac d.o.o.
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama UPU Sleme

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831- 255. PDF verziju možete preuzeti na http://lokve.hr/vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2016/19-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-lokve

Privitak: – zapisnik s 18. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
- materijali za predmetnu sjednicu

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.