Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
srijeda
23°C

23. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 22.11.2016

Materjali za 23. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

————————————————————————————————————————————————-

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

23. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za ponedjeljak 28. studeni 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada
 3. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj sufinanciranja izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar
 4. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja. – Rekonstrukcija Doma kulture
 5. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
 6. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
 7. Izvješće Načelnika o radu u razdoblju 1. siječanj – 31. svibanj 2016
 8. Rebalans proračuna 2016
 9. I Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 10. I Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 11. I Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
 12. Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
 13. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na http://lokve.hr/opcina/vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2016

Privitak:

-       zapisnik s 19,20,21,22. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.