Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
srijeda
23°C

18. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 31.03.2016

Materjali za 18. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

————————————————————————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

 

18. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za utorak  05. travnja 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Polugodišnji izvještaj općinskog načelnika o svom radu.
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. god.
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2015. god.
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. god.
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne zone „ Sljeme“ K1/1
 7. Program razvoja zone.
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u   poslovnoj zoni „Sljeme“ (K1/1) k.č. br. 4100/1 upisane u zk. ul. br. 1976 k.o. Lokve (SN PGŽ br. 18/09., Odluka o donošenju UPU 8 – poslovna zona Sljeme K1/1)
 9. Prijedlog Odluke kojom se ovlašćuje Općinski načelnik za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č. 1296/2 k.o. Mrzla Vodica
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve za 2015. god.
 11. Prijedlog Odluka o donošenju smjernica za organizaciju zaštite i spašavanja na području Općine Lokve za 2016. god.

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831- 255.

 

Privitak: – zapisnik s 17. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

- materijali za predmetnu sjednicu

 

 

Predsjednica

Gordana Božić,  v.r.
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.