Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
srijeda
23°C

24. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 16.12.2016

Materjali za 24. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

Strategija razvoja Općine Lokve 2016 – 2020.

————————————————————————————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

24. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za četvrtak 22. prosinac 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. II Izmjena proračuna Općine Lokve za 2016.g.
 3. II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 4. II Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 5. II Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
 6. Prijedlog proračuna Općine Lokve za 2017. godinu i projekcije za 2018. godinu i 2019. Godinu
 7. Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.
 8. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. – 2019.
 9. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
 10. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 11. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2017. godini
 12. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
 13. Odluka o usvajanju Strategije razvoja 2016. – 2020. Općine Lokve
 14. Izvješće o poslovanju 2015. godina  Komunalno društvo Lokvarka d.o.o.

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na http://lokve.hr/opcina/vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2016

Privitak:

-       zapisnik s 23. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
-       materijali za predmetnu sjednicu
-       strategija razvoja Općine Lokve 2016-2020 DVD- rom

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.