Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
1°C

25. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 14.04.2017

25. Vijeće-Materjali

—————————————————————————————

 

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

25. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za srijedu 19. travanj 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lokve
 3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija DKC Žaba“ unutar mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razdoblja RH 2014-2020
 4. Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2016
 5. Izvršenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016.
 6. Izvršenje programa gradnje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016.
 7. Izvršenje programa gradnje komunalnih i i vodnih građevina  2016.
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lokve 2016
 9. Smjernice za organizaciju i razvoju sustava civilne zaštite na području Općine Lokve za period 2017-2020
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lokve za 2017 . s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
 11. Pravilnik o izmjeni i dopuni JUO
 12. Izjava o osnivanju Turističkog Društva za pružanje usluga u turizmu Lokve Tours
 13. Odluka o davanju ovlaštenja načelniku Općine Lokve za potpisivanje partnerskog ugovora s Primorsko-goranskom županijom vezanog za projekt „Kulturno-turistička ruta ‘Putovima Frankopana’“

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na www.lokve.hr

Privitak:

-       zapisnik s 24. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.