Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
ponedjeljak
-1°C

3. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 30.11.2017

Materjali za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

——————————————————————————-

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

3. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve
za ponedjeljak 04. prosinca 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Preseljenje spomenika u Mrzloj Vodici
 3. I Izmjene i dopune  proračuna Općine Lokve za 2017 godinu
 4. I Izmjene i dopune  programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 5. I Izmjene i dopune  programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 6. Prijedlog odluke  Općine Lokve koje se odnose na redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje I Kvartala  2017. Godine
 7. Prijedlog odluke  Općine Lokve koje se odnose na redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje nakon formiranja novog Općinskog vijeća.
 8. Prijedlog odluke o otpisa duga za pravne osobe
 9. Prijedlog odluke  o prekoračenju po poslovnom računu Općine Lokve
 10. Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. Godine
 11. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
 12. Prijedlog Odluke kojom se predlažu mrtvozornici za područje Općine Lokve
 13. Prijedlog Odluke o kapitalnim projektima
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općine Lokve.
 15. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za Proračun i financije Općine Lokve.
 16. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti i promet Općine Lokve.
 17. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, turizam, malo i srednje poduzetništvo Općine Lokve.
 18. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za odgoj i školstvo Općine Lokve.
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Lokve.
 20. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za sport i kulturu Općine Lokve.
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Općine Lokve.
 22. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Općine Lokve.
 23. Prijedlog Odluke o  naknadama troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika Općinskog načelnika

Privitak:
-       zapisnik s konstituirajuće sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Vid Arbanas,v.r.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.