Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
ponedjeljak
-1°C

JAVNI POZIV ZA UCRTAVANJE CESTE 27.05.2017

JAVNI POZIV

Na zahtjev Općine Lokve, Lokve, Šetalište Golubinjak 6 (OIB: 28587364712), izvršiti će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve pod oznakom GB 02) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 1262, 1296/14, 1296/16 u k.o. Mrzla Vodica, te se obavještavaju nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu utvrđivanju granica i to dana 29. svibnja 2017. (ponedjeljak) u 13:00h na licu mjesta u Mrzloj Vodici.

Prilikom utvrđivanja granica navedene nerazvrstane ceste, obilježavati će se granice navedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o. iz Ravne Gore.

Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršiti će se temeljem članaka od 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) na osnovu kojih se evidentira u katastru i u zemljišnoj knjizi.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u izrađeni geodetski elaborat evidentiranja navedene nerazvrstane ceste i to dana 31. svibnja 2017. u 09:00h u prostorijama Općine Lokve.

Također obavještavaju se stvarni korisnici za nerazvrstane ceste u naselju Lokve slijedećih oznaka (evidentiranih u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve):

  1. Nerazvrstana cesta oznake GB 17 (cesta od kafića Malik do Ulice Njivice) i GB 28 (odvojak ulice Rudolfa Strohala) na k.č.br. 2969/1, 2972/1, 3090/3, 3090/4, 3092, 3093, 3094/2, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111/3, 3111/4, 3112, 3114, 3115/1, 3115/2, 3115/3, 3115/4, 3172/2, 4773/1 u k.o. Lokve
  2. Nerazvrstana cesta oznake GB 40 (cesta koja vodi ka spilji „Lokvarka“) na k.č.br. 4594/1, 4600/1, 4600/2 i 4603 u k.o. Lokve

da će se uvid u izrađeni geodetski elaborat izvršiti istog dana kad i nerazvrstana cesta u Mrzlim Vodicama oznake GB 02 (31. svibnja 2017. u 09:00h) u prostorijama Općine Lokve. Navedene nerazvrstane ceste oznake GB 17 i GB 40 su utvrđene (omeđene) 2016. godine sa stvarnim korisnicima na licu mjesta.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

        Lokve Psi        
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.