Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
ponedjeljak
-1°C

Obavijest kandidatima za testiranje 19.06.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 103-01/15-01704
URBROJ :2112-02/5-17-2

Lokve, 19. lipanj  2017. god.


Predmet : Obavijest kandidatima za testiranje

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca u Općini Lokve -  Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti ( 1 izvršitelj/ica) da će se testiranje kandidata održati : dana 27. lipnja 2017. god. sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve.

Lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete ;

 1. Jadranka Andrić- Maravić
 2. Davor Šporer
 3. Petra Mrle
 4. Doris Kolar

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.