Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
1°C

4. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 15.12.2017

Materjali za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

4. Plan razvojnih programa za 2018

4.1 Obrazloženje uz Plan razvojnih programa

——————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

4. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve
za četvrtak  21. prosinac 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog proračuna Općine Lokve za 2018 godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna za 2018.
 4. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020.
 5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 6. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 7. Prijedlog programa utroška šumskog doprinosa  u 2018. godini
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotare
  1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje gorskog kotara,
  2. Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

NAPOMEN: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara radi obimne dokumentacije nalaze se na WEB stranici http://lokve.hr/vijesti/procjena-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija-i-plan-zastite-od-pozara-za-podrucje-gorskog-kotara

2 tiskana primjerka biti će dostupni na vijeću ili ih možete zatražiti da Vam ih dostavimo u pisanom obliku.

          9. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Privitak:

-       zapisnik s 3. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE
Predsjednik

Vid Arbanas,v.r.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.