Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

Odbori

Odbor za Statut , Poslovnik i i normativnu djelatnost Općine Lokve   :

 1. Sandra Okanović,     Lokve            -  za  predsjednika
 2. Gordana Božić,         Lokve             -  za  člana
 3. Sanja Beljan Brkić   Lokve             -  za  člana

Odbor za proračun i financije Općine Lokve  :

 1. Mirioslava Štimac    Lokve             -  za  predsjednika
 2. Diana Cenčić             Lokve             -  za  člana
 3. Miroslava Štimac     Lokve             -  za  člana

Odbor za komunalne djelatnosti i promet Općine Lokve  :

 1. Bogomir Ćop           Lokve              -  za  predsjednika
 2. Robert Cenčić         Lokve              -  za  člana
 3. Arse Petelin             Lokve              -  za  člana

Odbor za gospodarski razvoj,turizam i  MSP Općine Lokve  :

 1. Radovan Štih                 Lokve           -  za  predsjednika
 2. Ferdinand Crnković    Lokve            -  za  člana
 3. Ela Sikirić                      Lokve           –   za  člana
 4. Iva Božić                        Lokve           –   za  člana
 5. Danijel Miketek           Lokve            -  za  člana

Odbor za oodgoj i školstvo Općine Lokve  :

 1. Laura Mihelčić         Lokve             -  za  predsjednika
 2. Lucija Bradičić         Lokve             -  za  člana
 3. Tihana Čop               Lokve             -  za  člana

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Lokve :

 1. Rozmari Tusić        Lokve             -  za  predsjednika
 2. Vesna Žagar            Lokve             -  za  člana
 3. Željka Burić            Lokve             -  za  člana
 4. Boris Crnković       Lokve             -  za  člana
 5. Marijana Pleše       Lokve             -  za  člana

Odbor za sport i kulturu Općine Lokve  :

 1. Tomislav Čop           Lokve             -  za  predsjednika
 2. Ratimir Šafar            Lokve             -  za  člana
 3. Anđelko Žagar          Lokve             -  za  člana
 4. Rikard Štimac           Lokve             -  za  člana
 5. Vladimir Habazin     Lokve            -  za  člana

Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Općine Lokve   :

 1. Anton Mihelčić        Lokve             -  za  predsjednika
 2. Milenko Malnar      Lokve             -  za  člana
 3. Tibor Miketek          Lokve             -  za  člana

Odbor za dodjelu priznanja Općine Lokve  :

 1. Ivica Gržanić                Lokve             -  za  predsjednika
 2. Željka Turukalo           Lokve             -  za  člana
 3. Tihomir Grgurić          Lokve             -  za  člana
 4. Niceta Matajčić,          Lokve             -  za člana
 5. josip Malnar                Lokve             -   za članaPrijedlozi za dodjelu općinskih priznanja za 2016. godi

Dodjela općinskih priznanja-201611
PRIJEDLOZI ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

REPUBLIKA HRVTSKA   

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOKVE

OPĆINSKI  NAČELNIK
Klasa: 061-01 /15-01/01
Ur.broj: 2112-02/1-14-2
Lokve, 30. lipnja  2015.

 

PRIJEDLOZI  ZA  DODJELU OPĆINSKIH  PRIZNANJA  ZA  2015. GODINU

 
Sukladno Statutu Općine Lokve  “ Službene novine PGŽ  18/2013  “ ,Načelnik Općine Lokve donio je :

O d l u k u

o raspisivanju natječaja za dodjelu  općinskih priznanja Općine Lokve

 

Priznanja će biti uručena primateljima i to : pojedincima, udrugama, gospodarskim i društvenim subjektima prigodom Dana Općine Lokve – 2015.godine .

 

Prema općinskoj Odluci , priznanja Općine Lokve dodjeljuju se kao :

-          Nagrada za životno djelo

-          Godišnja nagrada

-          Počasni građanin Općine Lokve  

-          Zahvalnica Općine Lokve  

 

Pozivamo Prelagače da svoje prijedloge za dodjelu općinskih priznanja u pisanom obliku dostave  Općini Lokve, Odboru za dodjelu priznanja , Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve  i to zaključno do 07. srpnja 2015. / utorak /

                                                

  Općinski načelnik  :

Toni Štimac  v.r.

                                                                                                 
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.