Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
3°C

OBAVIJEST O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE – POTKORNJAK 24.11.2016

OBAVIJEST  O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE

O PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE ŠUMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE POTKORNJAKA

Sukladno Planu aktivnosti za implementaciju Naredbe ovim putem obavještavamo šumoposjednike u Gorskom kotaru da je u Narodnim novinama br. 103/16 od 11. studenog 2016. godine objavljena Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekin pisar:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_103_2195.html

Šumoposjednici  čije se  šume, sukladno Naredbi, nalaze u zaraženom području dužni su započeti provođenje mjera zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Naredbe.  To znači da su Savjetodavnoj službi dužni podnijeti Zahtjev za doznaku stabala u svojoj šumi najkasnije do 12. prosinca 2016. godine. Obrazac zahtjeva za doznaku stabala preuzmite ovdje.

Zahtjev za doznaku podnosi se u uredima Savjetodavne službe. Na području Gorskoga kotara to su uredi u Delnicama i Tršću sa slijedećim kontaktima:

Maja Bukovac, dipl. ing. šum.

viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice
Tel: 051/813-186
Fax: 051/813-186
Mobitel: 099/311-77-23
E-mail:  Maja.Bukovac@savjetodavna.hr

Goran Šoštarić, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Matije Gupca 13, 51306 Tršće
Tel: 051/812-420
Mobitel: 099/210-90-12
E-mail: Goran.Sostaric@savjetodavna.hr

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama kontaktirajte Ministarstvo poljoprivrede ili Savjetodavnu službu.
ELEMENTARNA NEPOGODA POTKORNJAK – PRIJAVA ŠTETA 14.10.2016

KLASA    :  361-07/16-01/2
UR.BROJ:  2112-02/1-16-2
Lokve, 13. listopada  2016.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (KLASA: 361-07/16-01/2, URBROJ: 2170/1-01/3-3/3-16-2 od  06. listopada 2016. godine, Općina Lokve upućuje

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

A. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 17. do 28. listopada 2016. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka kao i nepotpuna prijava ne uzima se u obzir.
 1. B.  PRIJAVA  ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Turističke zajednice Općine Lokve.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje vlasnik ili suvlasnik samo u svoje ime uz obvezno navođenje OIB-a

Pravne osobe uz prijavu podnose:

 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 3. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 4. kopiju registracije tvrtke
 5. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 6. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
 7. presliku žiro-računa

Fizičke  osobe uz prijavu podnose:

 1. priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta,(može i e-izvadak)
 2. identifikaciju katastarske čestice prema gruntovnom stanju ukoliko se brojevi čestica na posjedovnom i vlasničkom listu ne poklapaju
 3. ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A.

U obrazac prijave štete obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama,površine tih čestica, kao i približan opis lokacije i trenutnog stanja čestice.

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

Za dodatne informacije možete se obratiti na Tel.;+385 51 831 250 (TZ Lokve) +385 51 831 255 (Općina Lokve) ili mail : opcina@lokve.hr

OBRASCI:

01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
10-OBRAZAC EN-8-Ostali troškovi

LINK GRUNTOVNICA
Izabrati – zemljišno knižno odjel Delnice   Glavna knjiga: Lokve ili Mrzla vodica

OPĆINA LOKVE
Čestitka Dan Neovisnosti 08.10.2016

danneovisnosti
Novi list-Nk Risnjak misli ozbiljno ! 12.09.2016

Nk Risnjak
Nova TV-Andrija Jarak u Lokvama 01.09.2016

Nova TV Lokve 2
Jutarnji list-Likeri iz Lokava Obrt “Kotač”

kotač
Novi list-Županijska kronika-Odmor u Gorskom kotaru Lokve 30.08.2016

31323334
Novi list – Ruševne kuće u Lokvama

12
Novi list – Svečana sjednica 19.08.2016

3
Novi list – Kamp “Baza”

12
OBAVIJEST O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE – POTKORNJAK

    

OBAVIJEST  O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE

O PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE ŠUMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE POTKORNJAKA

Sukladno Planu aktivnosti za implementaciju Naredbe ovim putem obavještavamo šumoposjednike u Gorskom kotaru da je u Narodnim novinama br. 103/16 od 11. studenog 2016. godine objavljena Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekin pisar: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_103_2195.html Šumoposjednici  čije se  šume, sukladno Naredbi, nalaze u zaraženom području dužni su započeti provođenje mjera zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Naredbe.  To znači da su Savjetodavnoj službi dužni podnijeti Zahtjev za doznaku stabala u svojoj šumi najkasnije do 12. prosinca 2016. godine. Obrazac zahtjeva za doznaku stabala preuzmite ovdje. Zahtjev za doznaku podnosi se u uredima Savjetodavne službe. Na području Gorskoga kotara to su uredi u Delnicama i Tršću sa slijedećim kontaktima: Maja Bukovac, dipl. ing. šum. viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice Tel: 051/813-186 Fax: 051/813-186 Mobitel: 099/311-77-23 E-mail:  Maja.Bukovac@savjetodavna.hr Goran Šoštarić, dipl. ing. šum. viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika Matije Gupca 13, 51306 Tršće Tel: 051/812-420 Mobitel: 099/210-90-12 E-mail: Goran.Sostaric@savjetodavna.hr U slučaju potrebe za dodatnim informacijama kontaktirajte Ministarstvo poljoprivrede ili Savjetodavnu službu.
×
OBAVIJEST O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE – POTKORNJAK

OBAVIJEST  O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE O PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE ŠUMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE POTKORNJAKA Sukladno Planu aktivnosti za implementaciju Naredbe ovim putem obavještavamo šumoposjednike u Gorskom kotaru da je u Narodnim novinama br. 103/16 od 11. studenog 2016. godine objavljena Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.