Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
nedjelja
9°C

ELEMENTARNA NEPOGODA POTKORNJAK – PRIJAVA ŠTETA 14.10.2016

KLASA    :  361-07/16-01/2
UR.BROJ:  2112-02/1-16-2
Lokve, 13. listopada  2016.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (KLASA: 361-07/16-01/2, URBROJ: 2170/1-01/3-3/3-16-2 od  06. listopada 2016. godine, Općina Lokve upućuje

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

A. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 17. do 28. listopada 2016. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka kao i nepotpuna prijava ne uzima se u obzir.
 1. B.  PRIJAVA  ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Turističke zajednice Općine Lokve.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje vlasnik ili suvlasnik samo u svoje ime uz obvezno navođenje OIB-a

Pravne osobe uz prijavu podnose:

 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 3. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 4. kopiju registracije tvrtke
 5. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 6. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
 7. presliku žiro-računa

Fizičke  osobe uz prijavu podnose:

 1. priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta,(može i e-izvadak)
 2. identifikaciju katastarske čestice prema gruntovnom stanju ukoliko se brojevi čestica na posjedovnom i vlasničkom listu ne poklapaju
 3. ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A.

U obrazac prijave štete obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama,površine tih čestica, kao i približan opis lokacije i trenutnog stanja čestice.

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

Za dodatne informacije možete se obratiti na Tel.;+385 51 831 250 (TZ Lokve) +385 51 831 255 (Općina Lokve) ili mail : opcina@lokve.hr

OBRASCI:

01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
10-OBRAZAC EN-8-Ostali troškovi

LINK GRUNTOVNICA
Izabrati – zemljišno knižno odjel Delnice   Glavna knjiga: Lokve ili Mrzla vodica

OPĆINA LOKVE
Čestitka Dan Neovisnosti 08.10.2016

danneovisnosti
Novi list-Nk Risnjak misli ozbiljno ! 12.09.2016

Nk Risnjak
Nova TV-Andrija Jarak u Lokvama 01.09.2016

Nova TV Lokve 2
Jutarnji list-Likeri iz Lokava Obrt “Kotač”

kotač
Novi list-Županijska kronika-Odmor u Gorskom kotaru Lokve 30.08.2016

31323334
Novi list – Ruševne kuće u Lokvama

12
Novi list – Svečana sjednica 19.08.2016

3
Novi list – Kamp “Baza”

12
Novi list – Goranska kiparska turistički brand 11.08.2016

12
Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine.

    Općina Lokve u svrhu identificiranja projektnih ideja i projekata te izrade baze projekata, za potrebu  provedbe Strategije razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine, raspisuje

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine.

Pozivaju se  predstavnici trgovačkih društava, obrta, OPG-a, zadruga, udruga, javnih ustanova te ostalih zainteresiranih skupina i pojedinaca  s područja Općine Lokve na prijavu projektnih ideja i projekata. Partnerski  odbor za provedbu Strategije će temeljem svih projektnih ideja i projekata prikupljenih putem ovog poziva,  kreirati  bazu projekata, te nakon analize, pripremiti mjere administrativne pomoći te prijedloge poboljšanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata. Sve projektne ideje se predaju u priloženom Obrascu za prijavu projektnih ideja /projekata. Javni poziv je otvoren do 04. studenog 2016. godine. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje da svoje projektne ideje dostave putem službenog Obrasca, prijave na e-mail:sanja@lokve.hr; putem faxa na broj 051508077 te pismeno ili osobno na adresu: Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve s naznakom „Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine.“ Službeni Obrazac preuzmite ovdje: OBRAZAC PRIJEDLOGA PROJEKTA
×
Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine.

Općina Lokve u svrhu identificiranja projektnih ideja i projekata te izrade baze projekata, za potrebu  provedbe Strategije razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine, raspisuje Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine. Pozivaju se  predstavnici trgovačkih društava, obrta, OPG-a, zadruga, udruga, javnih ustanova […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.