Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
1°C

Za sanjkalište jezero 100.000-Novi list 18.01.2018

Flash1
Lokvarsko ružno paće postaje labud – Novi List 17.01.2018

Lokvarsko ružno paće postaje labud
Krov i fasada jako oštečeni-Novi list 12.01.2018

Krov i fasda jako oštečeni
Godinu dana bez restorana, zatvoreni restoran i disco-Novi list

Godinu dana bez restorana, zatvoreni restoran i disco
Studenti promišljaju o kvalitetnijoj turističkoj ponudi-Novi list 07.01.2018

Studenti promišljaju o kvalitetnijoj turističkoj ponudi
Svi za preseljenje spomenika ali nitko ne želi platit-Novii list 06.01.2018

Svi za preseljenje spomenika ali nitko ne želi platit
Novi život kuće na Lokvarskom jezeru-Novi list 05.01.2018

Novi život kuće na Lokvarskom jezeru
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. 04.01.2018

Općina Lokve raspisala je natječaje za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.
Ove godine za dodjelu stipendija raspisana su ukupno dva natječaja i to:

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha – 2 učenika/studenta

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. prema socijalnim kriterijima – 2 učenika/studenta

Na temelju svakog natječaja dodijelit će se ukupno 4 stipendija: 2 učeničkih i 2 studentskih.

Iznos stipendija utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2017./2018. za razdoblje deset mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na sve vrste Natječaja je do 31.siječnja 2018. godine.

Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Natječaj-za-dodjelu-stipendija-učenicima-i-studentima

Prijavni-list- Kriteriji socijalni

Prijavni-list-Kriteriji uspjeh

Izjava

Izjava o boravištu
Nova Lokacija PročišćaćaNovi list 03.01.2018

NL Novi pročišćać
PRORAČUNSKA GODINA 2018 01.01.2018

Proračunski vodič za građane – 2018. godina

Proračunski vodić za građane

Proračun za 2018. godinu  i projekcije za 2019. i 2020. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2018. godinu
7. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020.
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
10. Program utroška šumskog doprinosa  u 2018. godini

Prijedlog proračun za 2018. godinu  i projekcije za 2019. i 2020. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2018. godinu
7. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020.
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
10. Program utroška šumskog doprinosa  u 2018. godini
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

        Lokve Psi        
×
proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.