Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
nedjelja
-3°C

Doček Nove 2017. godine u Lokvama “Around the clock” 26.12.2016

Doček Nove 2017. godine počinje 31.12.2016 u 8 sati ujutro i završava 1.1.2017 u 6 sati ujutro. Očekujemo Vas cijeli dan,

08:00 – sati posjetite naše kafiće u Lokvama i Mrzloj Vodici (Caffe bar “Floyd”, Caffe bar “Malik”- Lokve, Buffet “Carev most”, Objekt brze prehrane “Mrzlica”-Mrzla Vodica). U Caffe baru “Gorica” – Lokve očekuju Vas besplatne kobasice.

11:00 – sati počinjemo sa glazbenim program u šatoru ispred zgrade Općine Lokve. Nastupaju Mirna & Žan iz Delnica te Lokvarski rock Band “Lazy rain”. Cijelo vrijeme u šatoru dijelimo besplatne kobasice gdje Vas očekuje ugostitelj Caffe bar “Gorica” (Kuhano vino 6 kn) i ostala prigodna novogodišnja pića :) .

14:00 – sati VATROMET.

20:00 – sati početak zabave u Domu kulture (Ulaznica 30 kn bez hrane, 60 kn sa hranom – Gulaš ili zelje sa kobasicom) na kojoj nastupa Lokvarski sastav “Homer” i Ugostiteljski obrt “Mrzlica” sa ponudom jela i pića.

00:00 – sati VATROMET.

Veselimo se Vašem dolaskuNOVA GODINA 2017
24. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 16.12.2016

Materjali za 24. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

Strategija razvoja Općine Lokve 2016 – 2020.

————————————————————————————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

24. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za četvrtak 22. prosinac 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. II Izmjena proračuna Općine Lokve za 2016.g.
 3. II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 4. II Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 5. II Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
 6. Prijedlog proračuna Općine Lokve za 2017. godinu i projekcije za 2018. godinu i 2019. Godinu
 7. Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.
 8. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. – 2019.
 9. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
 10. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 11. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2017. godini
 12. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
 13. Odluka o usvajanju Strategije razvoja 2016. – 2020. Općine Lokve
 14. Izvješće o poslovanju 2015. godina  Komunalno društvo Lokvarka d.o.o.

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na http://lokve.hr/opcina/vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2016

Privitak:

-       zapisnik s 23. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
-       materijali za predmetnu sjednicu
-       strategija razvoja Općine Lokve 2016-2020 DVD- rom

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017 07.12.2016

Općina Lokve raspisala je natječaje za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.
Ove godine za dodjelu stipendija raspisana su ukupno dva natječaja i to:

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha – 2 učenika/studenta

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. prema socijalnim kriterijima – 2 učenika/studenta

Na temelju svakog natječaja dodijelit će se ukupno 4 stipendija: 2 učeničkih i 2 studentskih.

Iznos stipendija utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2016./2017. za razdoblje deset mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na sve vrste Natječaja je do 20. prosinac 2016. godine.
OBAVIJEST O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE – POTKORNJAK 24.11.2016

OBAVIJEST  O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE

O PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE ŠUMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE POTKORNJAKA

Sukladno Planu aktivnosti za implementaciju Naredbe ovim putem obavještavamo šumoposjednike u Gorskom kotaru da je u Narodnim novinama br. 103/16 od 11. studenog 2016. godine objavljena Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekin pisar:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_103_2195.html

Šumoposjednici  čije se  šume, sukladno Naredbi, nalaze u zaraženom području dužni su započeti provođenje mjera zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Naredbe.  To znači da su Savjetodavnoj službi dužni podnijeti Zahtjev za doznaku stabala u svojoj šumi najkasnije do 12. prosinca 2016. godine. Obrazac zahtjeva za doznaku stabala preuzmite ovdje.

Zahtjev za doznaku podnosi se u uredima Savjetodavne službe. Na području Gorskoga kotara to su uredi u Delnicama i Tršću sa slijedećim kontaktima:

Maja Bukovac, dipl. ing. šum.

viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice
Tel: 051/813-186
Fax: 051/813-186
Mobitel: 099/311-77-23
E-mail:  Maja.Bukovac@savjetodavna.hr

Goran Šoštarić, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Matije Gupca 13, 51306 Tršće
Tel: 051/812-420
Mobitel: 099/210-90-12
E-mail: Goran.Sostaric@savjetodavna.hr

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama kontaktirajte Ministarstvo poljoprivrede ili Savjetodavnu službu.
ELEMENTARNA NEPOGODA POTKORNJAK – PRIJAVA ŠTETA 14.10.2016

KLASA    :  361-07/16-01/2
UR.BROJ:  2112-02/1-16-2
Lokve, 13. listopada  2016.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (KLASA: 361-07/16-01/2, URBROJ: 2170/1-01/3-3/3-16-2 od  06. listopada 2016. godine, Općina Lokve upućuje

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

A. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 17. do 28. listopada 2016. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka kao i nepotpuna prijava ne uzima se u obzir.
 1. B.  PRIJAVA  ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Turističke zajednice Općine Lokve.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje vlasnik ili suvlasnik samo u svoje ime uz obvezno navođenje OIB-a

Pravne osobe uz prijavu podnose:

 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 3. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 4. kopiju registracije tvrtke
 5. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 6. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
 7. presliku žiro-računa

Fizičke  osobe uz prijavu podnose:

 1. priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta,(može i e-izvadak)
 2. identifikaciju katastarske čestice prema gruntovnom stanju ukoliko se brojevi čestica na posjedovnom i vlasničkom listu ne poklapaju
 3. ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A.

U obrazac prijave štete obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama,površine tih čestica, kao i približan opis lokacije i trenutnog stanja čestice.

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

Za dodatne informacije možete se obratiti na Tel.;+385 51 831 250 (TZ Lokve) +385 51 831 255 (Općina Lokve) ili mail : opcina@lokve.hr

OBRASCI:

01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
10-OBRAZAC EN-8-Ostali troškovi

LINK GRUNTOVNICA
Izabrati – zemljišno knižno odjel Delnice   Glavna knjiga: Lokve ili Mrzla vodica

OPĆINA LOKVE
Čestitka Dan Neovisnosti 08.10.2016

danneovisnosti
Novi list-Nk Risnjak misli ozbiljno ! 12.09.2016

Nk Risnjak
Nova TV-Andrija Jarak u Lokvama 01.09.2016

Nova TV Lokve 2
Jutarnji list-Likeri iz Lokava Obrt “Kotač”

kotač
Novi list-Županijska kronika-Odmor u Gorskom kotaru Lokve 30.08.2016

31323334
Doček Nove 2017. godine u Lokvama “Around the clock”

    Doček Nove 2017. godine počinje 31.12.2016 u 8 sati ujutro i završava 1.1.2017 u 6 sati ujutro. Očekujemo Vas cijeli dan,

08:00 - sati posjetite naše kafiće u Lokvama i Mrzloj Vodici (Caffe bar "Floyd", Caffe bar "Malik"- Lokve, Buffet "Carev most", Objekt brze prehrane "Mrzlica"-Mrzla Vodica). U Caffe baru "Gorica" - Lokve očekuju Vas besplatne kobasice.

11:00 - sati počinjemo sa glazbenim program u šatoru ispred zgrade Općine Lokve. Nastupaju Mirna & Žan iz Delnica te Lokvarski rock Band "Lazy rain". Cijelo vrijeme u šatoru dijelimo besplatne kobasice gdje Vas očekuje ugostitelj Caffe bar "Gorica" (Kuhano vino 6 kn) i ostala prigodna novogodišnja pića :) .

14:00 - sati VATROMET.

20:00 - sati početak zabave u Domu kulture (Ulaznica 30 kn bez hrane, 60 kn sa hranom - Gulaš ili zelje sa kobasicom) na kojoj nastupa Lokvarski sastav "Homer" i Ugostiteljski obrt "Mrzlica" sa ponudom jela i pića.

00:00 - sati VATROMET.

Veselimo se Vašem dolaskuNOVA GODINA 2017    
×
Doček Nove 2017. godine u Lokvama “Around the clock”

Doček Nove 2017. godine počinje 31.12.2016 u 8 sati ujutro i završava 1.1.2017 u 6 sati ujutro. Očekujemo Vas cijeli dan, 08:00 – sati posjetite naše kafiće u Lokvama i Mrzloj Vodici (Caffe bar “Floyd”, Caffe bar “Malik”- Lokve, Buffet “Carev most”, Objekt brze prehrane “Mrzlica”-Mrzla Vodica). U Caffe baru “Gorica” – Lokve očekuju Vas […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.