Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
11°C

USKRŠNJA ČESTITKA 15.04.2017

tmp_26428-FB_IMG_1492287863453-273886599
25. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 14.04.2017

25. Vijeće-Materjali

—————————————————————————————

 

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

25. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za srijedu 19. travanj 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lokve
 3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija DKC Žaba“ unutar mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razdoblja RH 2014-2020
 4. Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2016
 5. Izvršenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016.
 6. Izvršenje programa gradnje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016.
 7. Izvršenje programa gradnje komunalnih i i vodnih građevina  2016.
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lokve 2016
 9. Smjernice za organizaciju i razvoju sustava civilne zaštite na području Općine Lokve za period 2017-2020
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lokve za 2017 . s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
 11. Pravilnik o izmjeni i dopuni JUO
 12. Izjava o osnivanju Turističkog Društva za pružanje usluga u turizmu Lokve Tours
 13. Odluka o davanju ovlaštenja načelniku Općine Lokve za potpisivanje partnerskog ugovora s Primorsko-goranskom županijom vezanog za projekt „Kulturno-turistička ruta ‘Putovima Frankopana’“

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na www.lokve.hr

Privitak:

-       zapisnik s 24. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ 12.04.2017

17883877_1144524648989916_1518130945350766061_n
Novi List-Društveno Kulturni Centar “Žaba” 08.03.2017

novilist a lokve 3d lokve 13d lokve 23d
8. Ožujak Međunarodni dan žena 07.03.2017

8. Ožujak
Obavjest-Isplata jednokratne pomoći za prijevoz 06.03.2017

Obavijest !

Obavještavamo učenike srednjih škola i studente sa prebivalištem u Općini Lokve da će se od danas početi sa isplaćivanjem novaca za sufinanciranje troškova prijevoza u obliku jednokratne pomoći. Novac če biti isplaćen na tekuće račune koje su predali prilikom prijave.
Novi list – Novi koncept žabarska noć 05.03.2017

žabarska
Prijedlog izmjena i dopuna PPU Općine Lokve-Kartografski prikaz 15.02.2017

Odredbe – PPUO Lokve – izmjene i dopune

Kartografski prikaz u mjerilu 5000
Građevinska područja

Kartografski prikaz u mjerilu 25000
Korištenje i namjena površina, infrastrukturni sustavi i mreže, uvjeti korištenja i zaštite prostora…..

Sažetak – PPUO Lokve – izmjene i dopune
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13) i Odluke načelnika Općine Lokve Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve provesti će se u razdoblju od 23.02.2017. godine do 09.03.2017. godine.

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u vijećnici Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6  te na mrežnim stranicama – www.lokve.hr

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se:

28. 02. 2017. u 17,00 sati, u Vijećnici Općine Lokve

Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Općini Lokve, Jedinstvenom upravnom odjelu, Šetalište Golubinjak 6, Lokve.  Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi je 09.03.2017. godine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOKVE

KLASA:350-01/15-01/01
UR.BROJ:2112-02/5-17-6
Lokve; 15. veljače 2017.
Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« 06.02.2017

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

LINK

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-provedba-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-nn-1202016/

shutterstock_97336082-680x453
23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ

    17883877_1144524648989916_1518130945350766061_n    
×
23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.