Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
utorak
15°C

Impressum 04.03.2015

IZDAVAČ:             Općina  Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve
UREDNIŠTVO:     Šetalište  Golubinjak 6, 51316 Lokve
E-MAIL:                opcina@lokve.hr
WEB:                      http://www.lokve.hr/
TEL:                        +385 51 831 255
FAX:                       +385 51 508 077

GLAVNI UREDNIK: Toni Štimac, Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve

Izlazi po potrebi
Kandidacijske Liste

Kandidacijska lista SDP, HNS, HSU, HSLS, HSS, PGS Kandidacijska lista HDZ Zbirna lista – Načelnik Zbirna lista-Vijeće


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.