Radno vrijeme blagajne i fakturnog odjela:

Od 08.00 do 11.30 i od 12.00 do 15.00

Kontakt telefoni za upite tijekom radnog vremena od 07.30 do 15.30 sati, te za probleme vezane uz odvoz komunalnog otpada iza radnog vremena na broj mobitela.

051 829 340, centralakomunalac@komunalac.hr
051 829 354, tehnička priprema – za  komunalne usluge
098 491 258anton@komunalac.hr
  
051 829 348, centar 
051 812 034 – telefax – pismeno 

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2022. godinu

Grad Delnice:

Delnice ( naselje ) – 10.02., 10.03., 07.04., 05.05., 02.06., 30.06., 28.07., 25.08., 22.09., 20.10., 17.11., 15.12.

Marija Trošt, Brod na Kupi – 23.02., 23.03., 20.04., 18.05., 08.06., 13.07., 10.08., 07.09., 05.10., 02.11., 30.11., 28.12.

Crni Lug, Malo Selo, Lučice – 24.02., 24.03., 21.04., 19.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 06.10., 03.11., 01.12., 29.12.

Zalesina, Dedin – 09.02., 09.03., 06.04., 04.05., 01.06., 29.06., 27.07., 24.08., 21.09., 19.10., 16.11., 14.12.
_________________________________________________________________

Općina Ravna Gora i Općina Mrkopalj – 09.02., 09.03., 06.04., 04.05., 01.06., 29.06., 27.07., 24.08., 21.09., 19.10., 16.11., 14.12.

Općina Brod Moravice, Općina Skrad – 23.02., 23.03., 20.04., 18.05., 08.06., 13.07., 10.08., 07.09., 05.10., 02.11., 30.11., 28.12.

Općina Lokve – 24.02., 24.03., 21.04., 19.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 06.10., 03.11., 01.12., 29.12

U plave spremnike volumena 120 litara kod korisnika u obiteljskim kućama, odnosno u spremnike od 770 i 1100 litara kod korisnika iz stambenih zgrada odlaže se : novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, papirnata i kartonska ambalaža.

U plave spremnike NE ODLAŽE se: plastificirani i metalizirani papir, zauljeni i prljavi papir, fotografije, vlažne i obične maramice, tetrapak ambalaža, stiropor i preostali komunalni otpad.

Ukoliko će u spremniku korisnika biti odložen ne pripadajući otpad, spremnik se neće prazniti, korisnik će prvi put dobiti upozorenje a slijedeći put „Ugovornu kaznu“ iz Odluke Jedinice lokalne samouprave u kojoj je nastanjen.
Ukoliko korisnik ima povećane količine papira ili kartona ili veće kartonske kutije, isto može odložiti pored spremnika, uz uvjet da odloženi papir ili karton ostane suh. Preuzimanje papira i kartona se dodatno NE NAPLAĆUJE.

Molimo korisnike da spremnike za pražnjenje postave na uz javnu površinu do 06:00 sati na dan odvoza.

Sve informacije korisnici mogu dobiti na adresi e-pošte: cistoca@komunalac.hr i broj telefona 051/829-354.
Korisnici kojima spremnik nije dodijeljen (povremeni korisnici i korisnici iz udaljenih naselja), mogu papir i karton odlagati u spremnike na „eko-otocima“ uz iste upute kao i korisnici koji odlažu papir i karton u dodijeljene spremnike.

Raspored radnih subota odlagališta Sović Laz

Raspored radnih subota odlagališta Sović Laz od 01.01-01.03.2022.

                          Siječanj – 15.01.2022., 29.01.2022.

                          Veljača –   12.02.2022., 26.02.2022.

Ostale subote za koje nije naveden datum su neradne odnosno odlagalište Sović Laz će biti zatvoreno.

Za više informacija kotakt broj: 051/829-354 ili 098/491-275, ili cistoca@komunalac.hr

Podijeli:
Skip to content