Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. godinu

(Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine)

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

1. Naslovnica
2. Opći dio proračuna – prihodi prema izvorima financiranja [t-4]
3. Opći dio proračuna – račun financiranja analitički prikaz [t-8]
4. Opći dio proračuna – račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji [t-7]
5. Opći dio proračuna – račun financiranja prema izvorima financiranja [t-9]
6. Opći dio proračuna – rashodi po ekonomskoj klasifikaciji [t-3]
7. Opći dio proračuna – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji [t-6]
8. Opći dio proračuna – rashodi prema izvorima financiranja [t-5]
9. Posebni dio [t-11]
10. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji [t-10]
11. Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji (t-2)

Proračunski vodič za građane – 2024. godina

Proračun za 2024. godinu  i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Prijedlog proračuna za 2024. godinu  i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Podijeli:
Skip to content