REFREsh

O PROJEKTU Sažetak – postignuća projekta: Glavni cilj projekta REFREsh bio je ponovno korištenje industrijske baštine kroz nove oblike kreativne upotrebe, uključujući u proces kreativne aktere, ali i aktere iz sektora trgovine i usluga. Tijekom projekta, deset partnera iz Njemačke, Mađarske, Slovenije, Italije i Hrvatske surađivalo je tri godine kako bi ponovno iskoristili pet odabranih industrijskih lokacija u zemljama. Investicije su provedene u Freibergu (DE), Komló (HU), Piran (SI), Castello di Godego (IT) i Lokve (HR). Nakon što su lokacije obnovljene, njihova nova uporaba testirana je kroz pilot akcije u svim regijama. Pritom je integracija kreativne scene bila usmjerena na testiranje ponovne upotrebe prostora kao kulturnih središta – polazišta za razvoj odabranih industrijskih područja, općina i regija. Pilot akcije uključivale su izložbe, kulturna događanja i kreativne radionice, s namjerom dosezanja kritične mase kreativnih aktera i poticanja transnacionalne suradnje kreativne scene. Nažalost, zbog pandemije izazvane COVID-19, većina događaja nije mogla biti realizirana kako je bilo predviđeno. Međutim, razvijene su uspješne alternative u obliku videa i digitalne implementacije kako bi se testirali koncepti ponovne upotrebe u zemljama i provele pilot aktivnosti na nove načine. Dokazali su uspješnost novostvorenih prostora. Unutar projekta razvijeni su benchmarking i strategije za integraciju kreativne scene. Sve je to donijelo novu vrijednost ruralnim regijama i dovelo do održivih rezultata. Isprobani pristupi projekta REFREsh mogu se prenijeti na druga ruralna područja u srednjoj Europi gdje se staroj industrijskoj baštini također može dati nova namjena. Kroz projekt su partneri unaprijedili kapacitete za održivo korištenje kulturne baštine i resursa te pokušali pokazati kako bi stara industrijska baština pretvorena u kulturne centre mogla biti polazište za razvoj industrijskih područja, općina i regija u Srednjoj Europi.

Skip to content