II. izmjena proračuna za 2018. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4.
Rashodi posebni dio

Prijedlog proračuna za 2019.  godinu

1. Prijedlog proračuna  2019.  –  prihodi
2. Prijedlog proračuna  2019.  –  rashodi

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

I. izmjena proračuna za 2018. godinu

1. I Izmjena naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi posebni dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od
01.01.2017. – 31.12.2017.

1.Naslovnica
2.Opći dio prihodi-ek.klasif.
3.Opći dio rashodi-ek.klasif.
4.Opći dio prihodi – izvori financiranja
5.Opći dio rashodi – izvori financiranja
6.Opći dio rashodi-funkcijska klasif.
7.Opći dio-račun finaciranja prema ek.klasif.
8.Posebni dio
9.Posebni dio-prema organizacijskoj klasif.

Financijsko izvješće za  2017.

1. Financijsko izvješće za 2017.
2. Referentna stranica 2017.
3. Financijske bilješke 2017.
4. Dani zajmovi 2017.

Proračunski vodič za građane – 2018. godina

Proračunski vodić za građane

Proračun za 2018. godinu  i projekcije za 2019. i 2020. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio
5. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2018. godinu
6. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020.
7. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018
8. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018
9. Program utroška šumskog doprinosa u 2018. godini

Prijedlog proračun za 2018. godinu  i projekcije za 2019. i 2020. godinu

1. Naslovnica
2. Prijedlog proračuna-Prihodi Opći dio
3. Prijedlog proračuna-Rashodi Opći dio
4. Prijedlog proračuna-Rashodi Posebni dio
5. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2018. godinu
6. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020.
7. Prijedlog program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
8. Prijedlog program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018
9. Prijedlog program utroška šumskog doprinosa u 2018. godini

Podijeli:
Skip to content