Pregled cijena vodnih usluga – primjena od 01.02.2021.

CJENIK VODNIH USLUGA JAVNA VODOOPSKRBA – JAVNA ODVODNJA ZA KORISNIKE:

1. STAMBENIH PROSTORA (domaćinstva i stambene zgrade)

1.1 VODNE USLUGE – NAKNADEUKUPNO:
Naknade (oslobođeno PDV-a)
– naknada za korištenje voda            – naknada za zaštitu voda- naknada za zaštitu voda *              – naknada za razvoj                          2,85 kn/m³1,35 kn/m³0,405 kn/m³5,00 kn/m³
obračunava se korisnicima koji su priključeni na sustav javne odvodnje – aglomeracija Delnice
1.2 VODNE USLUGE – VODOOPSKRBAUKUPNO:
Varijabilna sa PDV-om (13%)7,80 kn/m³
Fiksna sa PDV-om (13%)
– Ø 13 mm – Ø 40 mm- Ø 50 mm – Ø 150 mm18,87 kn/kom39,21 kn/kom
Troškovi isključenja vodomjera-sa PDV-om (25%)Troškovi uključenja vodomjera-sa PDV-om (25%)267,95 kn/kom267,95 kn/kom
Troškovi priključka na vodoopskrbni sustavprema zahtjevu
NAPOMENA: Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva = 4,14 kn/m3 (4,68 kn/m3 sa PDV-om)
1.3 VODNE USLUGE – ODVODNJAUKUPNO
Varijabilna sa PDV-om (13%)3,11 kn/m3
Fiksna sa PDV-om (13%)37,97 kn/mj
Troškovi priključenja na sustav javne odvodnjeprema zahtjevu
NAPOMENA: Cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva = 1,65 kn/m3 (1,86 kn/m3 sa PDV-om)

2. ZA PRAVNE SUBJEKTE (gospodarstvo)

2.1 VODNE USLUGE – NAKNADEUKUPNO:
Naknade (oslobođeno PDV-a)
– naknada za korištenje voda            – naknada za zaštitu voda- naknada za zaštitu voda *              – naknada za razvoj                           2,85 kn/m³1,35 kn/m³0,405 kn/m³5,00 kn/m³
obračunava se korisnicima koji su priključeni na sustav javne odvodnje
2.2 VODNE USLUGE – VODOOPSKRBAUKUPNO:
Varijabilna sa PDV-om (13%)12,71 kn/m³
Fiksna sa PDV-om (13%)
– Ø 13 mm – Ø 40 mm- Ø 50 mm – Ø 150 mm44,07 kn/kom67,80 kn/kom
Troškovi isključenja vodomjera-sa PDV-om (25%)Troškovi uključenja vodomjera-sa PDV-om (25%)267,95 kn/kom267,95 kn/kom
Troškovi priključka na vodoopskrbni sustavprema zahtjevu
2.3 VODNE USLUGE – ODVODNJAUKUPNO
Varijabilna sa PDV-om (13%)3,34 kn/m3
Fiksna sa PDV-om (13%)47,80 kn/mj
Troškovi priključenja na sustav javne odvodnjeprema zahtjevu

Odluka o cijeni vodnih usluga Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. broj 39/16. od 01.veljače .2016.

Odluka o davanju suglasnosti jedinica lokalne samouprave na promjenu cjenika.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16)

NAPOMENAPotrošač bez ugrađenog vodomjera obračunava se PAUŠALNO 3,0 m3 mjesećno po članu domaćinstva.

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva = 4,14 kn/m3 (4,68 kn/m3 sa PDV-om)

OBAVIJEST: Od 1.2.2021. godine naknada za zaštitu voda, korisnike koji su priključeni na sustav javne odvodnje UPOV-a Delnice, iznosi 0,405 kn/m3, temeljem rješenja Hrvatskih voda.

Odluka o cijeni vodnih usluga javna odvodnja Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. broj 748/18. od 28. prosinca .2018.

Odluka o davanju suglasnosti na predloženu cijenu usluge javne odvodnje od 12.prosinca. 2018.

NAPOMENA: Cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva = 1,65 kn/m3 (1,86 kn/m3 sa PDV-om)

3. TROŠKOVI POPRAVKA OŠTEĆENOG VODOMJERA – cijene važe od 04.01.2016. godine
TIP VODOMJERACIJENAPDV 25%UKUPNO
vodomjer Ø 13 – Ø 40 mmvodomjer Ø 40 – Ø 50 mm230,82250,0057,5062,50288,52312,50
4. TROŠKOVI ISKLJUČENJA I UKLJUČENJA VODOMJERA – cijene važe od 16.01.2014. godine
kn/kom214,0053,59267,95

Odluka Komunalca – vodoopskrba i dovodnja d.o.o br. 1-2/16 od 04.01.2016. 

Odluka Komunalca – vodoopskrba i dovodnja d.o.o br. 3-1/14 od 16.01.2014.

Podijeli:
Skip to content