Službene

Službene novine

Službene novine Općine Lokve 2024. godina

Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-1-2024Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-2-2024Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-3-2024-1Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-4-2024Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-5-2024Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-6-2024Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-7-2024Preuzmi

Pročitaj više

Službene novine Općine Lokve 2023. godina

Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-1-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-2-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-3-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-4-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-5-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-6-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-7-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-8-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-9-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-10-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-11-2023Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-12-2023Preuzmi

Pročitaj više

Službene novine Općine Lokve 2022. godina

Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-1-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-2-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-3-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-4-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-5-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-6-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-7-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-8-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-9-2022-1Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-10-2022-1Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-11-2022Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-12-2022Preuzmi

Pročitaj više

Službene novine Općine Lokve 2021. godina

Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-1-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-2-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-3-2021Preuzmi Službene novine Općine Lokve, br. 4-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-5-2021.Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-6-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-7-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-8-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-9-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-10-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-11-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-12-2021Preuzmi Sluzbene-novine-Opcine-Lokve-br.-13-2021Preuzmi

Pročitaj više

Skip to content