Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od
01.01.2019. – 31.12.2019.

 1. Naslovnica
 2. Opći dio proračuna – prihodi prema izvorima financiranja [t-4]
 3. Opći dio proračuna – račun financiranja analitički prikaz [t-8]
 4. Opći dio proračuna – račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji [t-7]
 5. Opći dio proračuna – račun financiranja prema izvorima financiranja [t-9]
 6. Opći dio proračuna – rashodi po ekonomskoj klasifikaciji [t-3]
 7. Opći dio proračuna – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji [t-6]
 8. Opći dio proračuna – rashodi prema izvorima financiranja [t-5]
 9. Posebni dio [t-11]
 10. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji [t-10]
 11. Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji (t-2)

Proračunski vodič za građane – 2020. godina

Proračunski vodič za građane – Proračun u malom za 2020. godinu

Proračun za 2020. godinu  i projekcije za 2021. i 2022. godinu

1. Naslovnica
2. Prihodi Opći dio
3. Rashodi Opći dio
4. Rashodi Posebni dio

Prijedlog proračun za 2020. godinu  i projekcije za 2021. i 2022. godinu

1. Naslovnica
2. Prijedlog proračuna-Prihodi Opći dio
3. Prijedlog proračuna-Rashodi Opći dio
4. Prijedlog proračuna-Rashodi Posebni dio
5. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Općine Lokve za 2020. godinu
6. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. – 2022.
7. Prijedlog program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
8. Prijedlog program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020
9. Prijedlog program utroška šumskog doprinosa u 2020. godini

 

Podijeli:
Skip to content