Mjera B.2.1. Edukativne staze

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA –   854.489,00 kn

Ciljevi i svrha ulaganja

  • Opis utjecaja ulaganja na dosadašnje stanje

Cilj ribičko edukativne staze uz jezero Lokve je podizanje svijesti o zaštiti okoliša, približavanje lokacije korisnicima ( sportskih ribolovnih društava ,šetača, rekreativaca ) te prikazivanje zanimljivosti o jezeru kroz info table. Uređenje ove edukativne ribičke staze i opremanjem opreme uvelike će doprinijeti razvoju turizma općine Lokve .

  • Opis namjene i krajnjih korisnika realiziranog ulaganja

Na ovoj lokaciji jezero je pogodno zbog bogatstva riba za održavanje i natjecanje u športskom ribolovu. Izgradnjom edukativne ribičke staze te ribičkih čeka nadograditi će postojeće turističke ponude  u općini Lokve ali i Gorskom kotaru. Ovim projektom postavlja se i temelj za daljnji razvoj ove lokacije kao velikog prirodnog potencijala u turizmu općine Lokve. Krajnji korisnici biti će članovi  sportsko ribolovnih društva, biciklisti, šetači, polaznici  OŠ. i vrtića, izletnici, planinari. 

  • Obrazloženje na koji se način ulaganje koristi u javne svrhe i kako će provedba ulaganja omogućiti dostupnost rekreacijskih, turističkih i/ili edukacijskih funkcija obalnog pojasa

 Svrha ulaganja je unapređenje postojeće turističke infrastrukture, bez negativnog utjecaja na okoliš i prirodu, s ciljem proširenja turističke ponude. Ulaganje će imati pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu i cjelokupno područje Gorskog Kotara. Uređenjem staze predviđa se privući veći broj posjetitelja čime će se posredno utjecati na veći broj dolazaka i noćenja, što je svakako pozitivan utjecaj za turističku zajednicu, privatne iznajmljivače, hotele, restorane, trgovine i slično. Edukacijom ribičke staze o prirodnim ljepotama i specifičnostima ovog kraja doprinijeti će se očuvanju prirodne baštine. Ribićima i ribičkim udrugama ovaj projekt omogućiti će novi sadržaj i privlačnost u prirodi uz jezero Lokve. Građanima će se omogućiti da uz novi sadržaj poboljšaju kvalitetu života na području Općine kroz šetnju uz jezero i boravak u prirodi. Također staza će turistima i šetačima omogućiti edukaciju obalnog područja jezera kroz postavljanje 12  info tabli uz opis o samom jezeru i okruženju staze i staništa.

Opis ulaganja

Predmet ulaganja je uređenje vanjskog prostora u svrhu formiranja tematsko edukativne ribičke staze uz jezero Lokve. Ovim projektom želi se staza staviti u funkciju šetnice te minimalnim zahvatima u postojećem prirodnom okruženju upotpuniti novim sadržajem i izgradnjom 10 ribičkih čeka te staviti šetnicu  turističku ponudu za aktivan boravak i rekreaciju šetača i biciklista, planinara, a posebno ribića .   

Projektom će se provoditi aktivnosti na sljedeći način;

Administrativno upravljanje projektom kontinuirano će se provoditi tijekom cjelokupnog trajanja projekta kao i upravljanje projektnim ciklusom. Voditelj projekta vodit će računa o koordinaciji provođenja građevinskih radova te pravovremenom provođenju aktivnosti slijedeći definiranu dinamiku provedbe Projekta. U skladu sa zaduženjima, izvještavat će dionike o tijeku provedbe Projekta te osiguravati diseminaciju svih relevantnih informacija o Projektu.

Pripremni radovi i izrada ribičke čeke u pripremnoj fazi izvršiti će se organizacija gradilišta i postaviti ograda za zaštitu gradilišta.  Izvršiti će se i čišćenje trase niskog raslinja koje će se izvesti ručno i strojno. Očistiti će se pojas širine cca. 2,0m i udaljenosti 50 m od lokacije čeke. Izvršiti će se betoniranje temeljene ploče debljine 20 cm sa mrežnom armaturom. Izgraditi će se 10 kom drvenih ribičkih čeka konstrukcijske dimenzije  4,0  x 4,40 cm koje će se pričvrstiti u temeljnu ploču. Krovne konstrukcije biti će izvedene od dasaka debljine 48 mm rogovi i međusobno će biti spojeni sa kliještima od dasaka 48 cm. S gornje strane ugraditi će se vjetrovni spreg od daske 24 mm. Postaviti će se krovni ravni nadzidak koji će biti termo izoliran s staklenom vunom u sloju debljine 12 cm. Pokrov građevine biti će valoviti pocinčani lim debljine 0,55 mm. Fasadna obloga ribarskih čeka biti će od poluoblica debljine 25 mm. Postaviti će se i drvena stolarija po 1 kom prozora od četinarske građe  100x 100 cm i 1 kom ulaznih vrata dimenzije 90/ 205 za svaku ribarsku čeku. 

Postavljanje solarne rasvjete na poučnoj pješačkoj stazi nabaviti će se 25 kom solarnih svjetiljki  Type Solar LED Light 40 w sa daljinskim upravljanjem, solar panelom i baterijom 28 AH izrađene od alumijija Alloy + PMMA instalirane visine 4,0 m koje će se montirati na stup  promjera 50mm/2mm, a montirati će se sve na ugrađeni nosivi stup sa betonskim temeljem dimenzije 30/30/50 cm.

Ovim projektom planira se nabava i ugradnja sljedeće opreme;

  • 2 kom info edukativnih ploča dimenzije 120/80 cm
  •  11 kom info edukativnih ploča dimenzije 70/50cm
  •  3 kom betonskih roštilja
  • 10 kom stolova s klupama dimenzija garniture 1800x17000x 765 mm
  • 10 kom koševa za otpad

Duž pješačke poučne staze postaviti će se 2 kom info edukativnih ploča dimenzije 120/80 cm i 11 kom dimenzije 70/50cm. Table će biti od čeličnog lima presvučene aluminijskom folijom te će biti montirane na pocinčanu nosivu konstrukciju od pocinčanih cijevi. Postaviti će se i 3 kom betonskih roštilja te će biti postavljeni na betonski temelj dimenzija 100 x 60/20 cm. Uz stazu postaviti će se i 10 kom stolova s klupama dimenzija garniture 1800x17000x 765 mm. Također na stazu će se postaviti 10 kom koševa za otpad uz prethodno pripremljene zemljane radove i betonski temelj  40×40/40cm.

  • Opis i podaci o lokaciji ulaganja

Lokacija ulaganja i provedba aktivnosti  šetnice nalazi se u Općini Lokve na sljedećoj  k. č  4851 k. o Lokve i k. č. 1656/1, k.o Mrzla Vodica. Provedbe aktivnosti vršiti će se uz samu obalu jezera Lokve. Ukupna dužina rekreacijske staze, od brane jezera Lokve do naselja Mrzla Vodica iznosi 8.249 km. Udaljenost od obale nešto je više od 50 m. 

  • Tehnički opis projekta i osnovni tehnički aspekti i karakteristike projekta                                                                                                                                                               

Opseg zahvata obuhvaća formiranje ribičke staze te uređenje površina za boravak na otvorenom. Radi potrebe obogaćivanja sadržaja uz stazu, Idejnim projektom je  definirana  trasa staze uz jezero Lokve. Uređenje same staze izvesti će se s minimalnim građevinskim zahvatima, koji uključuju jednostavno čišćenje trase od niskog raslinja te poravnanje u širini do 200 cm. Trasiranje će se maksimalno prilagođavati postojećem terenu. Radovi će se izvoditi tako da će minimalno utjecati na postojeći teren i vegetaciju. Izvršiti će se poravnavanje tla i montaža za postavljanje i izgradnju 10 ribičkih čeka. Postaviti će se oprema, kao što su; klupe, stolovi, koševi za otpatke, roštilji te solarna rasvjeta.

Na čitavoj dužini rekreacijsko ribičko poučne staze u dužini 8.249 m , postaviti će se Integrirane solarne svjetiljke SLX  60W, radnog napona AC/DC12V-10Ah baterija, boja svjetla 27003000K, sa vijekom trajanja 30 000 sati, IP 65 zaštita, LED chip 3030SMD, kut svjetla 120, dimenzija 635x260x70mm, CRI Ra 70, energetski A+. Iste će se postaviti na metalni čelični pocinčani stup utemeljen u tlo betonom. Ugradnjom solarnih panela, ostvariti će se višestruka ušteda u potrošnji struje. Korištenjem solarnih panela, učiniti će se i veliki napredak za financiranje javne rasvjete općine Lokve uz novu  edukativnu ribičku šetnicu,  ali i  jednako veliko očuvanje za prirodu i okruženje staništa uz jezero.  Iznosi za utrošenu struju biti će znatno umanjeni, a općina neće imati potrebu da se priključi na elektrodistributivni sistem jer će uz pomoć solarnih panela imati potpunu autonomiju i što je najvažnije, besplatnu struju. Ugradnja solarnih svjetiljka biti će na daljinsko upravljanje.

Podijeli:
Skip to content