Sukladno članku 9. Statuta Općine Lokve (” Službene novine Općine Lokve ” broj 4/21, 5/22), i Odluke o javnim priznanjima Općine Lokve (” Službene novine Općine Lokve ” broj 6/19 ) načelnik Općine Lokve raspisuje :

Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja Općine Lokve

Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje imaju registrirano sjedište ili prebivalište na području Općine Lokve da podnesu prijedloge za dodjelu općinskih priznanja Općine Lokve
Inicijativu za pokretanje postupka za dodjelu općinskih priznanja Općine Lokve mogu dati:

 1. Općinsko vijeće (pojedinačno ili Vijeće u cjelini)
 2. Radna tijela Općinskog vijeća
 3. Načelnik Općine
 4. Građani
 5. Udruge građana
 6. Trgovačka društva i ustanove
 7. Druge pravne i fizičke osobe.

Priznanja će biti uručena primateljima i to : pojedincima, udrugama, gospodarskim i društvenim subjektima prigodom Dana Općine Lokve — 2024. godine .

Prema općinskoj Odluci, priznanja Općine Lokve dodjeljuju se kao :

 1. Nagrada za životno djelo
 2. Počasni građanin Općine Lokve
 3. Godišnja nagrada
 4. Zahvalnica Općine Lokve

Inicijativa za dodjelu općinskih priznanja dostavlja se Odboru za izbor i imenovanja općinskih  priznanja Općine Lokve u pisanom obliku i mora sadržavati:

 1. Podatke o podnositelju inicijative
 2. Životopis odnosno podatke o osobi koja se predlaže za javno priznanje
 3. Odgovarajuće obrazloženje sa potrebnom dokumentacijom kojom se isto potkrepljuje.

Pozivamo Predlagače da svoje prijedloge za dodjelu općinskih priznanja u pisanom obliku dostave načelniku Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51316 Lokve i to zaključno do 12. kolovoz 2024. godine

Lokve, 03. srpnja 2024.
Općinski načelnik

Toni Štimac, v.r.

Podijeli:
Skip to content