Poštovani mještani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u javnom savjetovanju u donošenju

PRIJEDLOGA I. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE LOKVE ZA 2023. GODINU

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21) uređuje se postupak donošenja proračuna kao temeljnog financijskog dokumenta kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lokve za jednu godinu.

Cilj provođenja javnog savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta I. izmjena  proračuna Općine Lokve za 2023. godinu te mogućnost dostave mišljenja,  primjedbi i prijedloga.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 15.11.2023. godine i traje zaključno do 15.12.2023. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt I. Izmjene Proračuna Općine Lokve za 2023. godinu.

Pisane primjedbe na  prijedlog Proračuna dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: pisarnica@lokve.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

Dokument za savjetovanje i obrasce za dostavu prijedloga možete pogledati ovdje.

Podijeli:
Skip to content